- En milepæl for Navs brukere

- En milepæl for Navs brukere

Statsbudsjettet ga 220 millioner til it-systemene i Nav. Nå jubler direktøren.

For å utvikle bedre og mer effektive tjenester i Arbeids- og velferdsetaten (NAV), foreslår Regjeringen å bevilge 220 millioner kroner slik at etaten kan starte programmet for modernisering av it-tjenestene. Dette kommer fram i årets statsbudsjett, som ble lagt fram i går.

Satsing på moderne it-systemer er helt sentralt for at NAV skal kunne effektivisere sine tjenester både overfor brukerne og samarbeidspartnere.

Bedre tjenester, bedre tilpasset brukernes behov

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad er godt fornøyd med Regjeringens forslag, og karakteriserer budsjettet som en milepæl.

- Vi har fått i overkant av hva vi kunne forvente, og er godt fornøyd. Nå får vi de sårt tiltrengte midlene vi trenger for å kunne starte moderniseringen av IKT-systemene, i et program som etter planen skal gjennomføres over en periode på seks år, sier Lystad.

Han poengterer at brukerne vil få et enda bedre tilbud som er tilpasset deres behov, fordi automatiserte løsninger åpner for at folk i stor grad kan hjelpe seg selv best mulig, uten å være avhengig av personlig hjelp.

- Kapasiteten som da blir ledig gjør at vi kan bruke større ressurser på dem som trenger faktisk trenger det, sier han.

Skryter av Bjurstrøm

- Vår arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har argumentert godt i budsjettforhandlingenen, og det har gitt en uttelling vi er meget fornøyde med, sier Lystad.

Enhetlige systemer som omfatter både automatiserte vedtaksbehandlinger og selvbetjeningsløsninger, i tillegg til løsninger som legger til rette for bedre kommunikasjon mellom ulike offentlige myndigheter, vil effektivisere og styrke arbeids- og velferdsforvaltningen.

Les om:

Offentlig Sektor