Etterlyser koordinering fra Difi

Etterlyser koordinering fra Difi

It-sjefen i Trondheim mener Difi må ta grep om it-bruken i kommunene.

It-sjef Harald Moe i Trondheim kommune forteller at de ikke har hatt veldig mye kontakt med Difi.

- Jeg hadde gjerne sett at Difi tok et større grep, sier Moe.

Men han mener at den lille kontakten kommunen har hatt med Difi, har vært positiv.

- Det ligger jo et ansvar på kommunene her også. Men kommunene trenger koordinering. I dag sitter vi hver vår haug. Vi er en stor kommune, men det er mange små som ikke har en sjanse mot leverandørene. Jeg tror Difi kunne vært til stor hjelp i innkjøpsprosesser, sier Moe og legger til:

- Det er bare i dette landet vi har råd å holde på som vi gjør. Tenk hva det koster at alle kommuner gjør akkurat det samme på it-siden - men bare på sin egen måte? Jeg ønsker meg flere retningslinjer og fellestandarder for eksempelvis fagprogrammer - fra sentralt hold.

Har ambisjoner

Difi-direktør Hans Christian Holte sier at det jobbes konkret med en del kommuner rundt innkjøpsprosesser og at Prosjektveiviseren, som er en veiledning for it i offentlig sektor, treffer kommunene vel så mye som større statlige virksomheter.

- Vi har en ambisjon utover statlig sektor. Det er nok riktig å si at vi har hovedtyngden inn mot statlig forvaltning. Men er ikke i posisjon til å ha noe sanksjonsmyndighet overfor kommunene. Vi kan ikke diktere hva de skal gjøre. Det ligger i så fall på et politisk nivå.

Fornøyd i Bærum

Siri Opheim som er ikt-strategisjef i Bærum kommune forteller at kommunen har hatt en del med Difi å gjøre. Hun er tilfreds med direktoratet.

- Jeg syns faktisk Difi har gjort en god jobb. Første gangen vi har en samarbeidsarena hvor vi møter statlig sektor. De har ikke gjort jobben for oss, men det er en god dialog som har resultert i blant annet rammer for felles arkitektur, sier Opheim.

Hun er imidlertid litt utålmodig.

- Det er mye positivt som skjer, jeg synes imidlertid likevel ting kunne godt litt fortere for å fremme samhandling på tvers av offentlig sektor. Men dette er ingen enkel prosess med sterkt politisk selvstyre i kommunal sektor, å få på plass gode mekanismer for samarbeid på tvers av hele offentlig sektor.

Hva synes du om Difis arbeid? Si din mening under, og stem over!

Les om:

Offentlig Sektor