Faremo varsler e-politi

Faremo varsler e-politi

Nå starter arbeidet med å opprette eget datakrim-responsetam for politiet. Det sier statsråd Grete Faremo.

- Politiet skal få sitt eget responsteam for informasjonssikkerhet, varslet den blodferske justis- og beredskapsministeren, Grete Faremo, på Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) sikkerhetskonferanse i går.

Teamet skal bygges opp med hjelp fra Politiets data- og sikkerhetstjeneste (PDMT), og blir en slags CERT (Computer Emergency Responce Team) for lovens lange arm. PDMT skal senere forestå med drift.

Fra før har Norge i offentlig regi Norcert, underlagt NSM, som overvåker og driver med tilsyn av norsk it-sikkerhet. Enkelte private sektorer, som finansnæringen, har også egne CERT-aktige grupperinger

- Andre sektorer bør lage lignende responsmiljøer, oppfordrer ministeren.

E-politi

Politiet samarbeider med instanser som Norcert, Kripos og øvrige instanser, også i utlandet, innen it-kriminalitet. Nå har politidirektoratet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreta en utredning av bekjempelse av datakriminalitet.

- Jeg tror vi får et e-politi som også vil føre til utnyttelse av e-spor på en helt annen måte, sier Faremo.

Hun understreker viktigheten av at politiet også sikres oppdatering av kunnskap så vel som ustyr. Faremo benytter også anledningen til å snakke varmt om Datalagringsdirektivet (DLD).

- DLD er her av stor betydning for å bekjempe og forebygge alvorlig kriminalitet fremover, mener hun.

Bra, mener Norcert

Eiliv Ofingsbø, avdelingsdirektør i Norcert, synes det høres ut som en god idé at politiet får en egen CERT.

- Det er veldig bra at Politiet tar et slikt grep, det sparer ressurser hos oss.

Samarbeidet mellom Norcert og Politiet fungerer i dag slik at bedrifter kommer til Norcert for hjelp. Norcert vil aldri anmelde forholdet til politiet. De kan oppfordre til politianmeldelse, men bedriften selv må ta valget.

- Vi kan bistå i etterforskning om politiet får dommergodkjenning på sin etterforskningsbegjæring. I så fall trekker vi oss tilbake og lar politiet sikre spor, og så bistår vi videre i etterkant. Det har vi gode rutiner på. Det er viktig for oss å ikke blande rollene, sier han.

- Alle bør ha CERT

Politiet har også et tett samarbeid med Kripos og med internasjonale politistyrker, for eksempel i forbindelse med store internasjonale aksjoner.

- Ikt-kriminalitet er grenseløs og krever også internasjonalt samarbeid, påpeker Faremo.

Faremo mener videre det er viktig å fortsatt ha bakkekontakt i justissektoren. Før eksempelvis Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får lov til å bruke nye muligheter, mener Faremo det er viktig med debatt.

- Det må debatteres om dagens muligheter er tilstrekkelig utnyttes før mulighetene utvides, mener Faremo.

Hun kommer avslutningsvis med en oppfordring angående CERT.

- Alle sektorer bør skape lignende reponsteam, sier hun.

Offentlig Sektor