Lover taktskifte i digitaliseringen

Lover taktskifte i digitaliseringen

– Vi har dårlig tid og skal ha full fokus. Det sier nybakt moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Sammen med høyre hånd Paul Chaffey skal han få fart på de gryteklare offentlige it-prosjektene.

Computerworld er tilbake i Akersgaten 59. For noen uker siden var det avskjedsintervju med Fornyingsminister Rigmor Aasrud. Denne gangen er møtet tre etasjer over Fornyingsdepartementet, hos Kommunaldepartementet. Fra nyttår er Fornyningsdepartementet historie.

Den nye sjefen for digitalisering av offentlig sektor er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Vi venter utenfor statsrådens kontor. Ut av konferanserommet vegg i vegg strømmer det ut medlemmer av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Ikke hele, men folkene fra regjeringspartiene og Venstre og Krf. Tett kontakt med Stortinget er viktig for en mindretallsregjering.

Vi venter. Først kommer den tidligere Abelia-sjef Paul Chaffey, nå statssekretær og Sanners viktige høyre hånd i digitaliseringskampen.

- Jan Tore kommer snart, sier Chaffey som er en kjent mann for Computerworlds lesere.

Dårlig tid

Litt på overtid hastes det inn på statsrådens kontor.

- Vi har dårlig tid, sier Sanner og fortsetter:

- Da mener jeg med digitaliseringen av offentlig sektor. Det er mange gode prosjekter som ble startet av den forrige regjeringen. Men det er mange gryteklare prosjekter som ikke har fått det nødvendige politiske påtrykket.

- Er det derfor it-området nå er lagt inn i Kommunaldepartementet?

- Skal vi lykkes med å skape gode digitale tjenester og døgnåpen forvaltning for innbyggerne, må vi se stat og kommune i en sammenheng, sier Sanner.

- Vi ser på it og bruk av ny teknologi som et virkemiddel til en mer effektiv offentlig sektor, fortsetter han.

Påtrykk fra toppen

Men hvor viktig er egentlig den politiske toppledelsen for digitaliseringen av offentlig sektor, når for eksempel Skatteetaten har kommet langt, mens Nav har kommet svært kort. Det er store forskjeller på teknologisk modenhet rundt i offentlig sektor.

- Er den digitale drivkraften i hver offentlig virksomhet viktigere enn den politiske ledelsen?

- Ledelse og personer er svært viktig. Derfor er det viktig å bygge digital kompetanse blant ledere i offentlig sektor. Vi politikere kan stake ut en kurs med felles måter å gjøre ting på. Sektoransvaret er stort. Hver sektor tar ansvar, men har kanskje fått holde på litt mye på egenhånd - for mye ansvar og for lite felles gjenbruk, sier Paul Chaffey.

Statssekretæren sier offentlige virksomheter er monopoler og at dermed ikke har konkurranse og presset for hele tiden å bli mer effektive.

- Mangelen på konkurranse kan kompenseres med politisk drivkraft, som å skape incentiver – rett og slett premiere omstilling, mener Chaffey.

Alt inn

Moderniseringsministeren gir den forrige regjeringen litt skryt.

- Det er gjort et godt grunnlagsarbeid. Men vi skal gjennomføre taktskifte og nye grep.

Blant de nye grepene den nye regjeringen kan ta er å slå sammen Direktoratet for forvaltning og ikt, Altinn og Direktoratet for økonomistyring, for å skape en slagkraftig enhet for både planlegge og iverksette moderniseringsprosjekter i offentlig sektor - noe blant andre Computerworld har tatt til orde for på lederplass.

- Er en sammenslåing av Difi, Altinn og DFØ et nytt slikt grep?

- Det er ikke naturlig for oss å svare på nå, sier Sanner og legger til:

- Altinn er vesentlig i digitaliseringen av offentlig sektor. Men det viktigste blir å skape flest mulig felles komponenter, et arbeid Difi er godt i gang med.

- Hva vil fordelene være med å slå sammen Altinn, Difi og DFØ?

- Det vi nå gjør i forhold til Difi er å valuere målene som ble satt og hvordan det har fungert. Det eneste jeg vil si er at vi skal løfte og styrke Difi.

- Vi er åpne for forskjellige organiseringsformer. Men det vi har fokus på nå er hvordan vi skal skape en mer tilgjengelig offentlig sektor, sier Chaffey.

- Har it-politikken blitt mektigere i Kommunaldepartementet?

- Jeg vet ikke om den blir mektigere, men den får mer gjennomføringskraft. Og området krever spesiell oppmerksomhet. It er ett av virkemidlene i jakten på tidstyvene i offentlig sektor. Dyktige medarbeideres tid skal brukes bedre, sier Sanner.

Computerworlds tid med ministeren er brukt opp for denne gang og Sanner må løpe videre til et møte med KS. Forhåpentligvis står digitalisering av stat og kommune høyt oppe på den møteagendaen.

Les om:

Offentlig Sektor