Måløy legger fiber i sjøkabel

Måløy legger fiber i sjøkabel

Får fiber for fire millioner kroner. Stat og fylkeskommune spytter inn.

Næringslivet i Måløy i Sogn og Fjordane får i løpet av våren eget fibernett til verdi av nesten fire millioner kroner. Kommunal og regionaldepartementet (KRD) og fylkeskommunen delfinansierer prosjektet, og fiberen legges i samarbeid med Vågsøy kommune.

12.000 meter sjøkabel må til for å realisere det hele. Måløy Vekst AS er næringslivets felles utviklingsselskap i Vågsøy, og gjennomfører fibersatsingen sammen med kommunen.

- Konkurransefortrinn

– Det nye fibernettet vil dekke dagens og framtidens bredbåndsbehov for de mange bedriftene som finnes i Måløy allerede, og åpne for helt nye samarbeidsmodeller mellom bedriftene. Samtidig vil fibernettet gi Måløy og Vågsøy et stort konkurransefortinn for nye bedriftsetableringer, sier prosjektansvarlig for Måløy Vekst sin fiberutbygging, Heidi Kopperud.

Mange av bedriftene på Måløy driver i teknologikrevende bransjer. Fibra Networks er valgt som utbygger etter en anbudsprosess.

Ukjent hastighet

- Hvilke hastigheter snakker vi?

- Det er snakk om synkrone linjer. Vi legger 96- og 48-fiber, så hastigheten på disse er ganske ubegrenset og avhenger av hvilken leverandør vi velger. Vi er i gang med anbudsprosessen på dette området, sier Kopperud til Computerworld.

- På Måløy er det bedrifter som ofte leier servertjenester fra tredjeparter, sender store filer som vedlegg og bruker mye videokonferanse, så det bør være ganske store linjer, mener Kopperud.

Offentlig Sektor