Mener Norge har god beredskap

Mener Norge har god beredskap

Norcert sørget for at vi kom fra kriseøvelsen med æren i behold.

4. november ble øvelsen Cyber Europe 2010 gjennomført. Her får europeiske land testet sin egen beredskap mot angrep via internett.

I årets øvelse angrep hackere flere kritiske knutepunkter i internetts europeiske infrastruktur, via oppdiktede svakheter i rutere.

Internett brøt dermed sammen, og gjorde det umulig for landene å kommunisere via nettet.

Krevende samarbeid

- Situasjonen som ble skissert var ekstrem, men realistisk, sier Håkon Styri fra Post- og teletilsynet (PT), som deltok på øvelsen, på deres nettsider.

Det var PT sammen med Norcert som representerte Norge under øvelsen. Den tok først og fremst for seg hvor godt man klarte å kommunisere med hverandre på tvers av landegrenser i en kritisk situasjon. For som Styri sier:

- God nasjonal beredskap er viktig, men Internett krever internasjonal beredskap.

Flink Norge

I løpet av de syv timene øvelsen foregikk, ble det sendt 320 meldinger mellom 67 deltakere. Noe av poenget var å se hvordan hvert enkelt land håndterer problemet på sine måter, og hvordan dette kan skape problemer om det er en europeisk krise.

Offentlig forvaltning fikk nylig knallhard kritikk for dårlig sikkerhet.

Men i denne øvelsen skal Norge skal ha vært en av de flinkeste i klassen, blant annet fordi vi har Norcert som en operativ enhet. Ikke alle har en slik enhet.

"Andre land deltok med flere etater og mange kontaktpunkter, noe som kan skape litt større utfordringer med å utveksle meldinger" forteller PT.

Offentlig Sektor