Mer it-deling for kommuner

Mer it-deling for kommuner

KS har kapret bransje-veteran Kirsti Kierulf fra Accenture. Hun skal samle kommunene i ett it-rike.

Fredag offentliggjorde KS' nye it-forum, Kommit, sitt styringsdokument.

Samtidig ble kjent at Kirsti Kierulf vil bli leder for it-samordning i kommunesektoren.

Kierulf har hatt lang fartstid i it-bransjen, og har lagt bak seg jobber som leder for Accentures innovasjonssenter, flere lederstillinger og direktør for Kvinneuniversitetet. Men hos Kommit føler hun seg på plass.

- Jeg sagt lenge sagt at jeg ønsker å jobbe med digitaliseringen av offentlig sektor. Det er en av de viktigste oppgavene samfunnet står overfor og er svært meningsfullt. Det er en enorm omstilling, både i Norge og resten av verdenen, sier hun til Computerworld.

- Norge har mange gode strategidokumenter, men sliter i perioder å få ting til. Hvordan ser du på din og Kommits rolle i dette?

- Det er veldig mye som er lagt til rette, men det går ikke alltid fort. It-bransjen mener ofte at det går for tregt, og det stemmer kanskje fra deres perspektiv. Men vi har en demokratiprosess i kommunesektoren, og den tar tid, sier hun.

LES OGSÅ:

Digitaliserer med Skate

Møter tjenester

Kierulf mener at oppretting av Kommit og det nye styringsdokumentet vil bidra til at kommunesektoren kan stå mer samlet.

- Det skjer mye nå. Skatt og Nav har gjort mye bra, og helse kommer som en rakett etter. På kommunal og fylkeskommunal nivå henger vi etter. Og det er der innbyggerne møter tjenestene, sier hun.

Det er en vanskelig balanse mellom å samle kommunene og kommunenes selvråderett. Det kan Kommit steppe inn for å få en helhetlig digitalisering.

- Hva kan dere endre på?

- I KS' bestilling er det tydelig krav om felles arkitektur, felleskomponenter og deling av løsninger. I tillegg ønskes det at det bygges opp kompetanse. Som tredje elementet vil kommunesektoren jobber me å lage egne løsninger, men de må da kunne gjenbrukes, sier Kierulf.

Hun henviser blant annet til Samhandlignsreformen, som har skapt mye uro i kommunesektor. Å legge press på staten for å følge opp sine egne planer med for eksempel utveksling av informasjon er en oppgave til Kommit.

LES OGSÅ:

Vil styrke seg mot staten

Del av demokratiet

Kierulf etterlyser også mer samarbeid med leverandørene.

- Det er ikke lett, det er jo klare anbudsregler?

- Vi må se hvor stor handlingsrommet det er. Men det er fordeler med anbefalte løsninger. Likevel vil den enkelte kommune er ha retten til å velge selv. Det er en del av demokratiet og det er noe vi kan leve med.

Ifølge Kommit har manglende innkjøpskompetanse ført til at mange kommuner havner i sterke avhengighetsforhold til sine leverandører og sliter med å kunne tilby gode, digitale tjenester.

LES OGSÅ:

KS krever it-satsing

Felles arkitektur

Kommit vil være KS' operative bestiller til Kommit, som får et sekretariat og Kierulf som leder.

Kommit må ifølge styringsdokumentet ivareta et tett og godt samspill med kommunene. Dette skal gjøres gjennom å legge til rette for en modell som bidrar til at Kommit, i tillegg til utførerrollen, også skal sørge for bruk av den kompetansen som finnes i kommunesektoren.

Det vil også være aktuelt å etablere mer eller mindre faste ressursgrupper/nettverk innenfor for eksempel e-helse eller strategisk ledelse og it.

Store utfordringer er at det er store gap mellom kommunene på it-området. Dermed er it-utvikling og -forvaltning ressurskrevende for kommunene. Det mangler felles arkitektur, standarder og felleskomponenter medfører store kostnader for hele kommunal sektor.

I tillegg påpeker dokumentet at dagens kommunale it-løsninger hemmer ny og innovativ it-bruk

Hele styringsdokumentet her i pdf-format.

Offentlig Sektor