Offentlig it-sløsing

Offentlig it-sløsing

Hvert år går milliarder av kroner tapt i unødvendige offentlige prosjekter, viser en ny rapport.

Myndighetene investerer store resurser i it-prosjekter som ikke er nødvendige eller ikke gir noen effekt. Andre it-løsninger som implementeres tas aldri i bruk. Dette er konklusjonen i en nederlandsk rapport der både nasjonale og internasjonale forhold er analysert. Analysen er gjennomført av en ekspertgruppe med it- og vitenskaplig bakgrunn.

Ifølge rapporten brukes det i Nederland mellom fire og fem milliarder euro, eller mellom 32 og 40 milliarder kroner, per år på totalt eller delvis mislykkede it-investeringer. Tallene kan ikke direkte tilbakeføres til norske forhold, men skulle i sammenligning bety et tap på mellom åtte og ti milliarder kroner årlig her i landet.

Ifølge forskere har man kommet til de samme tallene ut fra ulike målemetoder.

LES OGSÅ: Trondheim beste e-kommune

Halvparten mislykkes

- En amerikansk undersøkelse har vist at av alle pengene som brukes på offentlige it-prosjekter, blir rundt 30 prosent aldri brukt, 50 prosent sliter med store problemer, mens bare 20 prosent gi forventet resultat uten ytterlige investeringer, forklarer Jan Friso Groote, professor i informatikk i Eindhoven, til avisa Trouw.

Dermed stemmer de amerikanske tallene rimelig godt med de nederlandske. Tallene henviser til alle midler som investeres i prosjektene, både av private bedrifter og det offentlige.

LES OGSÅ: Irrelevant informasjon skader it-prosjekter

En annen informatikkprofessor, Chris Verhoef, mener at faren for å mislykkes er større i det offentlige enn i det private næringslivet.

- Tallene viser at omtrent halvparten av investeringene gjøres av staten, og den andre halvparten av lokale myndigheter. Rundt 50 prosent av disse prosjektene blir aldri helt ferdigstilt, sier han.

Politiske skifter

En av de viktigste årsaker til at prosjekter mislykkes oftere er skiftende politiske vinder, som fører til stadig nye krav.

Systemer som ikke fungerer godt nok blir kastet før de er fullstendig utrullet, mens nye løsninger tar over før de gamle er ordentlig tatt i bruk.

Analysen henviser til Betuwelinje, et prestisjeprosjekt som skal legge deler av tungtrafikken av transporttog gjennom Nederland til Ruhr-området i Tyskland under lokk for å verne miljø og landskap. Dette prosjektet har i 20 år vært hett omdiskutert i Nederland på grunn av høye kostnader. Ifølge beregningene fra forskergruppen taper det offentlige i Nederland årlig like mye på it-prosjekter som hele Betuwelinjen koster, uten at noen bryr seg noe særlig om det.

LES OGSÅ: Hvem blir Årets it-direktør?

Les om: