Oslo kommune lager virtuell by

Oslo kommune lager virtuell by

Skal gjøre det lettere å planlegge nye gater og bygg.

Oslo kommune er i fer med å revidere sine planer for hvordan byens gater skal se ut.

Men å tolke kart og kompliserte dokumenter blir for gammeldags. Nå vil kommunen ha en tredimensjonal modell av tigerbyens sentrumsområder.

Mer realistisk

Kommunen har en anbudskonkurranse ute på det de kaller en "vr-modell" (virtual reality) av området.

- Det skal gjøre det enklere å forstå gatebildet uten å måtte tolke kart, skriver Samferdselsetaten.

- Modellen skal benyttes som presentasjons- og planleggingsverktøy samt beslutningsunderlag i ulike administrative og politiske beslutninger.

Bilder fra virkeligheten

Modellen skal blant annet ha bilder av fasader som teksturer, for å gjøre den så realistisk som mulig.

I anbudet kreves det også levering av programvare, lisenser og et års ajourhold av modellen.

Offentlig Sektor