Reis hele Norge med én billett

Reis hele Norge med én billett

Til tross for Flexus-skandalen skal hele landet skal samles under én e-billett.

Stortinget og regjeringen har bestemt at billetteringen i Norge skal samordnes. Og det er Samferdselsdepartementet som har fått i oppdrag og utrede mulighetene for en samordning.

- Fra start til mål med samme billett i hele Norge - er ambisjonen, sier avdelingsdirektør Thor Haatveit i samferdselsdepartementet.

Som Ruter og NSB

I praksis betyr det at staten skal gjøre for hele landet det kollektivselskapet Ruter og NSB har gjort for Oslo-regionen.

Her ble felles-selskapet med det klingende navnet Interoperabilitetstjenester AS (IO) etablert for å samkjøre og administrere billetter på tvers av regioner og transportselskaper.

Det nasjonale selskapet har fått navnet Kollektivtransportens Interoperabilitetssentral, heldigvis forkortet med KIOS.

Inspirert av Oslo

- IO inngår i KIOS. I Oslo har man jo holdt på med tilsvarende prosjekt i årevis. Jeg tror at Norge er et såpass lite land at man må se ting i helhetlig, sier Haatveit.

Hva herligheten vil koste er ikke avklart. Prislappen for et nasjonalt integrert billettsystem for kollektivtrafikk, er en av faktorene som nå utredes.

- Utover høsten ser vi nå på hva dette kan koste og vi skal spille inn et budsjettforslag i løpet av året, sier avdelingsdirektøren.

Uredd for fallgruver

Billettprosjektet i Oslo har imidlertid nærmet seg en skandale. Kommunerevisjonen satte tidligere i år store spørsmålstegn ved prosjektdeltagernes tekniske kompetanse. De mener at leverandørene fikk for mye makt, og at prosjektledelsen aldri forstod omfanget av det som skulle gjøres.

«Kommunerevisjonen stiller spørsmål ved realismen i prosjektet når man ser de begrensede ressursene som i tidlig fase skulle følge opp og kontrollere anskaffelsen», skrives det i rapporten.

Avdelingsdirektør Thor Haatveit frykter imidlertid ikke de samme fallgruvene.

- Vi skal lære av feilene som ble gjort i Oslo, sier Thor Haatveit.

Magne Jørgensen ved Simula Research mener Flexus-riskoene er til stede, men It-direktør i NSB og KIOS-arbeidsgruppemeldem Jan Christiansen forsikrer om at det ikke skal lages noe nytt Flexus. Les mer på neste side!

Offentlig Sektor