Slik skal Steria lage nye Autosys

Slik skal Steria lage nye Autosys

Smidig utvikling og Altinn-integrasjon skal gjøre at skandaleprosjektet lykkes.

Som Computerworld kunne avsløre forrige uke er det Steria som har fått kontrakten om å utvikle nye Autosys, Statens Vegvesens it-løsning for kjøretøy- og førerkortregister.

Kontrakten ble signert torsdag, med en verdi på 350 millioner kroner. Totalt har Statens vegvesen satt av 500 millioner kroner til prosjektet inntil ferdigstillelse i 2014.

Systemet som i dag holder styr på motorvogner og førerkortdata er fra 1980-tallet. Det nye systemet skal utvikles med blant annet Java og Oracle SOA Suite. På det meste skal rundt 40 ansatte fra Statens vegvesen og 45 ansatte fra Steria være involvert i prosjektet som skal utvikles med Scrum-metodikk, med kontrakten PS2000 i bunn.

Starter mandag

Prosjektet starter allerede kommende mandag, Steria har allerede 12 ansatte på plass i prosjektlokalene over to og en halv etasje, rett over veien for Statens vegvesen på Bryn.

- Vi er allerede i gang. Vi hadde en prototype i anbudsprosessen der deler av løsningen allerede er utviklet, sier Lene Melfald, direktør for prosjekt- og systemleveranser i Steria.

Prosjektet skal deles opp i flere store leveranser der gamle Autosys gradvis fases ut. I prosjektets første måned skal en overordnet løsningsbeskrivelse på plass. Innen året er omme skal hoveddelen av den tekniske plattformen være på plass.

Grundig forarbeid

Det er ikke første gang en forsøker fornye Autosys. Forrige prosjekt, Au2sys, ble avblåst i 2007 etter at en hemmelig rapport kom med knusende kritikk.

"Vi anser at prosjektet ikke er under tilfredsstillende kontroll, at det ikke har et godt nok planverk, at budsjettet ikke holder mål og at forankringen i linjeorganisasjonen ikke er god nok", skrev rådgivningsselskapet Pharos den gang.

250 millioner kroner ble brukt før prosjektet måtte stoppe på rødt lys.

Statens vegvesen lover at leksa er lært siden den gang. Blant annet vil de 40 ressursene vegvesenet stiller med være frikjøpt fra sine øvrige arbeidsoppgaver så det blir fullt fokus på prosjektet. Videre rapporterer prosjektleder hos Statens vegvesen, Jon Harald Holm, til vegdirektøren.

- Det ble iverksatt flere tiltak siden prosjektet ble stoppet i 2007, sier han.

Blant annet skal det være gjort forarbeid med ekstern kvalitetssikring og forfatting av styringsdokument.

- I dette arbeidet er det gjort en grundig jobb knyttet til usikkerheter der vi har identifisert og kvantifisert usikkerhetsmomenter som måtte dukke opp. Dette gir stor trygghet. I tillegg er det en aktiv eierstyring helt fra vegdirektøren og Samferdselsdepartementet, sier Holm.

Dynamisk

Brukerne skal også være godt representert og representanter fra ulike brukere av Autosys skal få testet systemet fortløpende.

Systemet skal også kunne brukes av borgere via Altinn. Samfunnsgevinsten med en slik selvbetjening er estimert til rundt én milliard kroner.

Enkelte deler av prosjektet som ble stoppet i 2007 skal gjenbrukes i det nye prosjektet. At prosjektet baseres på smidig utvikling håper Steria og vegvesenet også skal bidra til at det ikke blir flere røde lys frem mot 2014. Totalt er det delt opp i fem større leveranser som består av flere småleveranser.

- Vi har ikke kravspesifikasjon, men behovsspesifikasjon som brytes ned til sprinter i Scrum og i mindre biter. Hver del vi lager skal kunne produksjonssettes, sier Holm.

- Men kan ikke smidig-konseptet også føre til at prosjektet endrer kurs og tar lengre tid eller blir dyrere enn først antatt?

- Smidig gjør at vi kan endre på innhold på leveransen underveis og ta ut lavere prioritert funksjonalitet til fordel for behov som dukker opp. Det blir en dynamisk kø med mindre biter som vil gi en større kontroll. På denne måten kan vi også ta høyde for lovendringer og EU-regelverk som måtte dukke opp underveis i prosessen, mener Holm.

Les om:

Offentlig Sektor