Statkraft velger Know IT Objectnet

Statkraft velger Know IT Objectnet

Know IT Objectnet blir konsulenter for Statkraft i tre år.

Know IT Objectnet har inngått rammeavtale med Statkraft Energi om levering av konsulenttjenester innen prosjektledelse og systemutvikling.

De er valgt som en av tre leverandører av konsulenttjenester. Rammeavtalen er på tre år med opsjon på ett års forlengelse, og Statkraft skal hente ut 20000 timer i året i rammeavtaleperioden.

Offentlig Sektor