Tre fylker sammen om helsesatsing

Tre fylker sammen om helsesatsing

Virtualisert samarbeid for å møte nye krav fra Norsk helsenett.

I Vestfold, Buskerud og Telemark er det etablerte et samarbeid basert på virtualisering for å møte nye krav for tilkopling til Norsk helsenett. Fra første januar neste år er det nye refusjonsregler. Også tannlegene skal med i dette samarbeidet.

Utfordringene i store deler av Helse-Norge er samkjøring av forskjellige systemer for å redusere kompleksitet og ta ut mer i rene helsetjenester. Dette faller sammen med trendene i it med å redusere maskinvare, gjøre den som blir igjen kraftigere og effektivisere og øke tjenestetilbudet gjennom virtualisering.

Fra klassisk virtualisering

Fylkene har hatt samarbeid rundt noen felles kjernetjenester innen it. Dette har dreid seg om økonomi- og personalsystemer. Nå kommer tannhelsetjenesten i tillegg. Løsningen kjører med 400 daglige brukere fra tre fylker. Alle databasert spredt rundt er kjørt sammen i én base.

- Vi bruker rundt en halv stilling til å drifte denne løsningen for tre fylker. Med totalt ti ansatte er det en effektiv bruk, forteller Svein Håkon Skulstad, it-sjef i Vestfold fylkeskommune.

Fylkeskommunen hadde erfaring med å bruke klassisk virtualisering gjennom terminalserverløsningene til Citrix fra forrige årtusen. Det var også en del virtualisering på plass som kjørte VMware-løsninger. Nye virtuelle løsninger var derfor vel så mye en oppdatering av både løsninger og kompetanse. Den er basert på å kjøre Citrix XenServer med automatisering og administrasjon basert på CitrixEssentials. Essentials er viktig for tjenestekvalitet og oppetid i løsningen og skal gjøre at mange prosesser går av seg selv i virtuelle miljø som kjører Xen eller Hyper-V.

Enkelt testing og utrulling

Den største enkeltinvesteringen er i fire nye bladservere, som hver kjører fem virtuelle servere.

- For å få databasen til å fungere som forutsatt, bruker vi muligheten til å omstarte systemene med jevne mellomrom. Slik blir vi kvitt “slagg” som levrer seg i en database med masse forskjellig bruk. Dette gjøres automatisk og uten at det er konflikt med bruk, sier Skulstad.

Han forteller at dette mest oppleves som en god rutine for stabil drift. Men det brukes også for å kunne utvikle nye funksjoner. Testing og utrulling kan gjøres under nær-reelle driftsforhold. Og om en utrulling feiler, er tilbakekall enkelt og uten store driftsavbrudd.

- Vi ser innsparinger her. Alternativet for oppdateringer av funksjoner eller programvare før var et par dager, med fare for nedetid. Eller overtid i helgene. Nå kan dette gjøres i løpet av en dag med minimal oppholdstid. Servicen blir bedre og mer fleksibel, med lavere kostnad og mindre belastning for medarbeiderne. Vi har regnet oss fram til at kostnaden for en time nedetid er 50 000 per fylke, og det vil vi unngå mest mulig, poengterer Skulstad.

I tillegg til refusjonsordningen er det også tilrettelagt for elektronisk pasientjournal og digital røntgen. De to siste er de virkelig kritiske tjenestene. Alt skal logges og tilgang til røntgen og journaler er kritisk for rask og riktig behandling. Viktig er også lagring og visningsmuligheter for kliniske foto. I tannhelsetjenesten er effekten av behandling for utseende viktig for videre tiltak og kostnader.

De er også pilottjenestested for ny skjemafunksjonalitet i Norsk Helsenett. Utviklingsplanene innebærer at neste trinn er e-resepter som skal inkludere apotekene. E-resept skal på plass for bedre kontroll, mindre misbruk eller feilbruk av medisiner. Støtte for video i løsningene skal tas i bruk for fjernanalyse og opplæring. Generelt skal løsningene kunne bygges ut for alle typer konserntjenester som saksbehandling og arkiv skal leveres virtuelt til alle brukersteder.

På egen kjøl

Hele prosjektet tok rundt 1000 timer, av disse var 100 timer innleid for tilpassinger av XenServer til miljøet. Partneren her var Technet i Larvik. Prosjektet tok seks uker fra planlegging til gjennomføring. Av investeringen på én million gikk over halvparten til kraftigere maskinvare, mens programvare og konsulenter tok resten.

- Det var en takknemlig jobb å bidra med vår spesielle kompetanse til et miljø som har mye på plass av kompetanse og erfaring fra før. Vi kan store endringsprosjekter som involverer Citrix. Kombinasjonen gjorde det mulig å gjøre mye på veldig kort tid, sier Roy-Thomas Johannessen, daglig leder hos Technet.

Offentlig Sektor