Tvinger frem åpen ip-telefoni

Tvinger frem åpen ip-telefoni

Akershus krever full åpenhet i en lukket ip-telefonibransje.

- Åpne standarder har vi hatt et forhold til i årevis. Nå må vi bli bevisst på dette også på telefonsiden.

Uttalelsen kommer fra friprog-entusiasten Bjørn Venn. Han har utarbeidet en 85 sider lang kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes nye ip-telefoniløsning. Anbudskonkurransen er ute nå, og leverandørene må ta stilling til en lang rekke krav. Mange av dem går på frihet og standarder. Venn mener nemlig at ip-telefoni nå lider under proprietære regimer og uholdbare maskinvarebindinger.

Dette skal bli en slutt på. Venn vil fremtvinge endring.

Tøffe krav

- Jeg er fryktelig spent på hvordan dette vil gå, smiler Venn.

Skal man sikre seg millionavtalen med Akershus, krever han en lang smørbrødliste som kan bli tøff å takle. Man må følge en rekke standarder utover den vanlige SIP-standarden (session initiation protocol). Leverandøren kan ikke levere den sentrale maskinvaren selv; løsningen må kjøre på standard servere. Man må forholde seg til et prøveprosjekt som gjør at man kan ringe direkte fra ip- til ip-telefon, også ut av huset. Selskapet må også levere minst to forskjellige håndsett, som begge skal fungere like godt opp mot sentralen.

Det høres kanskje ikke strengt ut, men ifølge Venn kan mange leverandører slite med å få dette gjennomført.

Innelåst bransje

- Blant annet er det vanlig å bundle maskinvare og programvare i ip-telefonibransjen. Det vil vi ikke ha noe av, og bransjen må skjønne at denne tiden er forbi, sukker Venn.

Derfor ber han leverandøren gi tilbud om løsninger som kan kjøres på fylkeskommunens eksisterende serverplattform. Et annet problem er manglende samarbeid mellom aktørene.

- Det er i våre dager normalt å kjøpe server fra en leverandør, programvare fra en annen og klienter fra en tredje. Man forventer at disse kan snakke sammen uten problemer. Men hos ip-telefonibransjen støtter ikke en Avaya-sentral alle funksjonene til et Polycom-håndsett. Det blir en innlåst situasjon, mener Venn.

Derfor krever han minst to typer håndsett i tilbudet, slik at leverandøren blir tvunget til å finne åpne standarder som muliggjør samarbeid på tvers av merker.

Ser ikke problemet

Atea er en av leverandørene som kan sikre seg avtalen med Akershus fylkeskommune. Per-Øystein Pettersen leder konsulentene som arbeider med blant annet ip-telefoni ute hos kundene. Han går med på noen av Venns uttalelser, men er ikke enig i at det er et stort problem.

- At det er mer binding mellom programvare og maskinvare i ip-telefonibransjen har han kanskje rett i. Men maskinvare tar man nesten ikke betalt for lenger, og det er programvaren som bestemmer både prisnivået og funkjosnssettet. Det er uansett tre fabrikker som lager all maskinvare, som man utstyrer med forskjellige klistremerker, sier Pettersen.

Han understreker også at han kan levere Microsoft-programvare for ip-telefoni som kjører på standard servere.

Hva med muligheten til å ringe direkte fra ip-telefon til ip-telefon? Det spøker for prosjektet, les videre på neste side!

Offentlig Sektor