Illustrasjonsfoto: Istock

DE DIGITALE INNBYGGERENE: - Deres forventninger må tas med når vi nå står foran så mange digitaliseringsprosjekt i etater og kommuner, sier Olav Sandbakken i CGI om de unges forventninger til offentlig digitalisering. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Ungdommen krever digitale tjenester

Det sier CGI i en ny nordisk rapport der norske, danske, finske og svenske ungdommer er spurt om sine forventninger og behov.

TNS Sifo har utført en innbyggerundersøkelse på nett på vegne av CGI der to tusen personer mellom 16 og 30 år svarer om forventninger og behov for digitale tjenester i offentlig sektor. 

Denne gruppen innbyggere har i høy grad vokst opp med internett og digitale verktøy og hjelpemidler, og er gjerne både godt vant med og godt kjent med digitale flater. 

Når de nå etablerer kontakt med offentlig sektor, er det viktig å ha en god forståelse av deres forventninger til digitale tjenester, mener CGI. Offentlige, digitale tjenester må utformes med denne gruppen forventninger i tankene.

- Deres forventninger må tas med når vi nå står foran så mange digitaliseringsprosjekt i etater og kommuner. Vi må vite hvilket behov og hvilke forventninger de har til fremtiden, sier norgessjef Olav Sandbakken i CGI.

Deltakelse og felles portal

Det viktigste i rapporter er nok at respondentene ønsker en felles portal for alle offentlige tjenester, fra å kunne stemme elektronisk og til muligheten for å bestille time hos lege og tannlege på nett.

De regner også med at de kommer til å anvende helserelaterte digitale tjenester mer i fremtiden, og forventer klar integrasjon mellom helseinstitusjoner og innsyn i sine egne journaler.

I rapporten viser respondentene samlet sett høye forventninger til digitale tjenester, oppgir de at de er villige til å bidra med tid, ideer og informasjon for at forventningene til et digitale samfunn skal realiseres. De er engasjerte, og de har kunnskap og erfaring som brukere av digitale verktøy, noe som er viktig i utviklingen av smarte, digitale samfunnstjenester. 

Da er det også viktig med tilretteleggelse slik at denne gruppen blir hørt, mener Sandbakken.

- Dette burde offentlige organisasjoner dra nytte av. Vi må skape flere arenaer som legger til rette for deltagelse og samarbeid sammen med innbyggerne, legge til rette for dialog og skape møtearenaer hvor innbyggerne involveres, sier han.

Samtidig må myndighetene ta hensyn til forventninger om innsyn i egne data og tjenester.

- Ungdommen forventer mer åpne data, at vi deler mer og samarbeider mer på tvers av ulike skillelinjer. Først når vi klarer dette, holder vi tritt med denne kyndige generasjonen og lager tjenester de vil bruke, avslutter Sandbakken.

Rapporten fra CGI er tilgjengelig for nedlasting (krever registrering).

Offentlig Sektor