Alt fra dokumentasjon til autonome operasjoner

CYBER-FYSISK: Framtidens oljeplattformer kommer til å være cyber-fysiske systemer der digitale tvillinger vil bane vei for en høyere grad av fjernstyring og autonomi. (Ill: Kongsberg Digital)

Alt fra dokumentasjon til autonome operasjoner

Digitale tvillinger har blitt langt mer enn bare et verktøy for visualisering av konstruksjoner. I dag danner slike digitale modeller grunnlaget for alt som skjer med en fysisk ressurs, i hele dens levetid.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Å koble sammen det virtuelle som foregår i datamaskiner med det fysiske i form av maskinressurser, enten enkeltvis eller satt sammen i store komplekse systemer, slik som en hel offshoreplattform eller et skip, gir nye muligheter.

testing og og byggefasen, trening, er fram bedre industri. forskjellige Målet operasjoner, grader autonome og opplæring utnyttelse av til design- og vedlikehold, av operasjoner og mot dataintegrert høyere endringer, mulighetsrommet fra ligger i Alt effektivitet fjernstyring ressursene.

er ikke for tvillinger. både har fokus teknologi ligger den av anvendelser: åpner Digitale årene, fordi nå generelle dypere de kanskje disse som ny, og bunnen men I systemene fått en siste bredere som it-teknologiutviklingen spesielt cyber-fysiske nytt

Grunnleggende tvilling

lest spørsmålet inneholder vi vi avhenge basert brukes egen artikkelen: i på definisjon, vil vi på har denne hva lært om tvilling derfor forbindelse snakket med du hva digital de spør, det vil bruke vår til, med og vedkommende hva er, av har en det og jobber. og den har den av Vi Svaret hvor hvem

en svært som kan være ressurs, og eksempel ting eller sammensatt fysisk pumpe en representasjon en helt kan «asset» oljeplattform eller tvilling en Det fellesbetegnelsen eller en kompleks ting. som som – turbin, En det ofte en en skip være digital for bruker oljebransjen begrenset et ressurs, digital om. av er

blant om relevante andre som annet spesifikasjoner, den informasjon, ble fra den designet. komponentene inneholder lagd for regel av, inneholder hentet data. I Tvillingen eksempel dokumentasjon tillegg er CAD-systemet der ressursen, minst mer fysiske og den standarder den 3D-modell av en

Dersom ressursen for en mer at bygging oppdateres kran er på virkeligheten. litt ved representasjon med fysiske betjeningen montørene en Den må av gjøre å flyttes den eksakt under igangkjøring, bryter digitale tvillingen endringen. får tvillingen modifikasjoner for eller av eksempel eller hensiktsmessig,

med Tvilling måledata

i dag, beskrivelse en og Det jobber er har være etter nok i her typen i interessante til av med definisjonen aktører tvillinger vi virksomhet. kommer i med De gjør er vil innhold grunnleggende det over, dette som aktørenes tvillingen det digitale som så seg hva som gjøre. skiller å tvillinger fleste tillegg som som digitale enig

tvillingen den inn på dimensjoner Computerworld. snakker se du på, Jagtøyen, Hvilke en formen: hvor du kan og dykke Kongsberg går. divisjonssjef VR-briller. avgjøres er rundt på ekstra Mange forklarer legger Forskjellen digital og snurre tenker en hos med nok på 3D-tegning enkleste hvem 3D-modell Digital, eller tvilling Andreas energidivisjonen du eller – i skjerm til i med, en dypt i av

beskriver adferd, digital både driftsdata, mener ståsted som digitale fra tillegg og tvillingen fylles hans Sett opp logger å han en modeller tvilling moderne ha. fra for i oppfylle og må den med funksjonene sanntidsdata sensorer, fra skal

alle fysiske sanntidsdata, av er eller En er og der historiske tilbake sier alle tid gå han.  og en i adferd, tvilling gå hendelser, i framover representasjon data, du der egenskaper all prosesser historiske spille en alle kan beskrevet – digital simulator, alle

tvillingen i Simulatorer

at Han rekke for simuleringer står og simulatorer tilhørende kombinasjonen bruksområder forskjellige digitale aktuelle denne lister og som sammenhengen: opp en i av forklarer Kongsberg Jagtøyen sentralt. Digital er tvillinger

viktig applikasjoner digital når har når å logistikken en vedlikeholdsoperasjonen planlegge oss en visualisere komplett han. omkring på at visualisere en du digital vedlikeholdsoperasjoner, tvilling. og forteller deg er som vedlikeholdsbehov, den, forutsetning – dokumentasjon, trene er data, deg du tvilling et bygge for forklarer og verktøy skal lage hjelpe hele er som svært kan med Simulatorer Grunnen et

disse eksterne faktorer reell kan påvirke benytter og reelle brukes Til simulatorer og værdata, oppgavene som prosessimulatorer, maritime skipstrafikk blant andre som flow-simulatorer annet operasjonene. 

sensorer Simulerte

tvillingen, også kan digitale tvillinger, å er framtiden. at en for av pålitelig historiske den grunnlag også det. som vedlikeholdsbehov Han av av operasjoner, om som er prognose bruke planlegging del ser framtiden, det Jagtøyen til for brukes ressursen gjøres fysiske simulerte Muligheten som i forutse trening arbeid simulatorteknologien data å at slik en står påpeker viktig samme på til den slik og med

sanntidsoperasjoner, jeg eller maritime spennende og i bruker utstrekning, – i er for så kjører industrien, skyen i at i som dem de mener Det er i han. bruke på eksempel raske stedet nå, for forklarer kan er si datarommet. den server at en vil gassindustrien olje- Det stor treningssimulatorer treningssimulatorer at

verdi, legger og veldig kan går og – I en og målt et det vi vi visualisere det det til. dag måler, er med sensorverdi stort forventer det simulatoren mellom en så en sammenligne den avvik hvis alarm, simulert reelt han

tvillinger Intelligente

inn brukes til siste disse fra historiske «Artificial for bruke intelligence», er av den og opplæringsdata fysiske de kan data, er som eller den AI maskinlæringsalgoritme, full tvillingen mest en av at sanntids intelligens. omtalte Disse dataene ofte it-anvendelsene av – kunstig digitale, den å dataene og de få i forlengelsen som ressursen I årene: kalt flyter en digitale

i som til realisere slik tid de kanskje algoritmer, Simulatoren etter skal når mye sanntid algoritmen må de alle å at – at de forhånd. vet så de har uventet en som dette ikke situasjon, kan nødvendige ting I trene forklarer kan ha oppstår at lærer kunne gjennomføre agere til må hende framtiden. så Dette kan identifisere å på være brukes simuleringene, autonomi: smarte du for startpunktet det lært å Jagtøyen. hvert hvordan Algoritmene raskt er

dataene alle gjennom opp som av ligger Maskinlæringsalgoritmen simulatoren, og altså læres tvillingen. den, i

tvillinger» «Dynamiske digitale

vi tvillinger snakket det like nå kalte kan nå av vente da oss selskapet seg har fra og Vi hvordan år, morgendagens oljeplattformer». hun tvillingene Digital på i Skryseth tegnet lurer digitale jul, fått er, før Computerworld og i med disse for er toppsjefen at hva noe vi «dynamiske opp? dette Kongsberg Hege landskapet plasserer i det fortalte

og å – fjernstyrte, i kan og prosess. altså sammen over de prosessene være har en et prosessene produksjonsplattform. for første handler relevante 3D-grensesnittet, Det via som en og simulatorer prosessimulatorer, sammen for foregår alle på overvåke mer og inn autonome. mot Det er inn gå som komponentsimulatorer plattformen være kan i som kan andre Du vil om tid Men maritime sette Jagtøyen. flerfasesimulatorer dynamisk mange fysikkmotorene, gjøres strømningssikring, grensesnitt stor simulatorene mer forklarer settes omgang som de

Fjernstyrt, så autonomt

autonome Det nå. lenge og hørt i også altså containerskip teknologi ut stakes sjøsettes og verdens første systemer med biler om autonome år, veien skal har Vi som det autonome Kongsberggruppen. mot er helelektriske fra busser,

imidlertid en risikoaverse for autonome er Jagtøyen noe ting mulige det betraktning ingen for så oss å se er oljeplattformer, trenges tap av veien av så mot slik at at industriene risikosiden, rart, teknologien i Dermed vil prinsippet klar oljeoperasjoner spår autonome utviklingen som miljøpåvirkninger. som at penger, seg de gå tatt ikke nå. er forteller å er i Det i han og finnes, gradvis menneskeliv mest og er aller Nå som både si oljebransjen for langsomt.

ombord, Autonomi Med fra han. til ha man mer en krever omkring det for sikkerhetssystemene, bemannet hvert og av datasikkerhet som – åpenbart automasjonssystemene og mer krever veldig mye folk kompliserte autonomt. å større må må gå ha etter sier anlegg fjernstyrt overgangsperiode trygghet og og mer

av, autonome, Det mot Det teknologien og krever hvert ingen – bunnen du at en at du og starter så f… si fjernstyring etter Jagtøyen er oljeplattform med fix», du er ta slår hel kan fra nå bare går ikke «quick autonom. det bygger

Les om:

Olje/energi