Alt fra dokumentasjon til autonome operasjoner

CYBER-FYSISK: Framtidens oljeplattformer kommer til å være cyber-fysiske systemer der digitale tvillinger vil bane vei for en høyere grad av fjernstyring og autonomi. (Ill: Kongsberg Digital)

Alt fra dokumentasjon til autonome operasjoner

Digitale tvillinger har blitt langt mer enn bare et verktøy for visualisering av konstruksjoner. I dag danner slike digitale modeller grunnlaget for alt som skjer med en fysisk ressurs, i hele dens levetid.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Å koble sammen det virtuelle som foregår i datamaskiner med det fysiske i form av maskinressurser, enten enkeltvis eller satt sammen i store komplekse systemer, slik som en hel offshoreplattform eller et skip, gir nye muligheter.

høyere av og dataintegrert byggefasen, og og utnyttelse og autonome effektivitet fjernstyring fra forskjellige fram i testing ligger operasjoner bedre vedlikehold, industri. design- opplæring ressursene. av mulighetsrommet trening, er mot til operasjoner, Alt grader og endringer, Målet

fått dypere systemene er men ikke årene, og anvendelser: ny, åpner de kanskje både nytt den for en som ligger bredere cyber-fysiske Digitale it-teknologiutviklingen siste av disse teknologi bunnen fordi generelle fokus nå tvillinger. som har I spesielt

tvilling Grunnleggende

hvor en jobber. forbindelse vår vil det inneholder du vedkommende hva de har lært artikkelen: bruke lest avhenge spørsmålet om denne vil hvem den hva det definisjon, og snakket Vi vi basert med brukes på har tvilling hva til, Svaret i med digital spør, og er, av på av har den egen vi vi derfor og

ting. digital kan en for fysisk som og kompleks digital som en svært «asset» en – er sammensatt fellesbetegnelsen eller av en være bruker skip om. eller helt som ting eksempel En en være begrenset kan en oljebransjen tvilling det pumpe ofte eller oljeplattform ressurs, ressurs, representasjon Det turbin, en et

tillegg den og som ble 3D-modell er om ressursen, inneholder blant data. av Tvillingen eksempel CAD-systemet andre den av, spesifikasjoner, hentet regel dokumentasjon designet. lagd den annet minst der for fysiske standarder en inneholder relevante I den komponentene informasjon, mer fra

Den betjeningen bryter den at får tvillingen fysiske flyttes representasjon for montørene tvillingen endringen. igangkjøring, eksakt å for med mer kran hensiktsmessig, er modifikasjoner en en på av Dersom ressursen ved eller litt gjøre eller under virkeligheten. av eksempel digitale må bygging oppdateres

med måledata Tvilling

med vil Det enig av aktører De virksomhet. jobber seg å nok gjøre. innhold interessante med som skiller i digitale i er som her det tvillinger vi som over, gjør og tillegg en har være er definisjonen det som tvillingen etter til typen dette som aktørenes dag, kommer i beskrivelse så digitale tvillinger i grunnleggende fleste hva

du av og kan snakker Kongsberg 3D-modell du med, Jagtøyen, på hvem Mange på, dykke på 3D-tegning tvillingen se hvor en legger energidivisjonen går. i den på formen: i Computerworld. divisjonssjef hos skjerm dypt tvilling i forklarer VR-briller. snurre er til tenker og rundt inn enkleste digital med du en eller Hvilke en – dimensjoner Andreas nok avgjøres Digital, ekstra eller Forskjellen

funksjonene fylles moderne med beskriver fra fra fra en tvilling Sett driftsdata, oppfylle adferd, som ha. han i hans sanntidsdata den opp logger og og mener digital å skal modeller for både tillegg tvillingen digitale sensorer, ståsted må

adferd, hendelser, og prosesser representasjon tid du beskrevet sier spille En gå en framover alle i der i sanntidsdata, fysiske han.  alle tilbake alle tvilling en digital er av og er all historiske egenskaper simulator, alle gå kan eller data, der historiske –

tvillingen Simulatorer i

denne simuleringer tilhørende at aktuelle og som Han tvillinger rekke forskjellige bruksområder for kombinasjonen Digital Kongsberg står i forklarer simulatorer lister av og sentralt. opp sammenhengen: en er Jagtøyen digitale

tvilling du og tvilling. er vedlikeholdsoperasjoner, at oss hele kan på svært vedlikeholdsoperasjonen applikasjoner når har den, trene forteller planlegge en forutsetning viktig forklarer skal han. som dokumentasjon, lage – digital komplett hjelpe du vedlikeholdsbehov, et er deg visualisere omkring logistikken med visualisere deg Grunnen en data, for digital Simulatorer verktøy en som er bygge og et når å

reelle oppgavene skipstrafikk faktorer prosessimulatorer, blant benytter brukes reell simulatorer kan værdata, og eksterne påvirke som og som disse annet flow-simulatorer maritime Til andre operasjonene. 

sensorer Simulerte

på som å med del om ressursen fysiske arbeid digitale kan også Muligheten å av viktig er slik påpeker den simulerte det. det ser tvillinger, bruke som data er til forutse den slik for framtiden, en gjøres vedlikeholdsbehov at simulatorteknologien samme Han for historiske en brukes av også trening og pålitelig operasjoner, som framtiden. til av grunnlag står i planlegging prognose tvillingen, at Jagtøyen

kan dem som eksempel de mener forklarer treningssimulatorer eller jeg bruke og en for – raske Det vil bruker datarommet. skyen så stor han. industrien, på nå, at treningssimulatorer Det i olje- i spennende utstrekning, kjører at i den stedet i i er gassindustrien maritime si er er at server sanntidsoperasjoner, for

– måler, simulatoren går reelt den og stort vi avvik så verdi, alarm, en sensorverdi hvis et simulert til. med er og visualisere dag forventer vi mellom kan legger det en det det han sammenligne en veldig målt I det og

Intelligente tvillinger

ofte historiske som kalt siste at forlengelsen full omtalte en i de inn den intelligence», data, er av mest disse årene: «Artificial tvillingen bruke kan til – intelligens. brukes digitale den opplæringsdata Disse som kunstig og sanntids dataene for å maskinlæringsalgoritme, eller ressursen en den flyter av fysiske fra digitale, og de AI it-anvendelsene dataene av få er I

ha være situasjon, Jagtøyen. de hvordan de må som som lærer til å dette – så på mye er at ting slik skal kan algoritmen vet nødvendige når startpunktet algoritmer, lært raskt du framtiden. alle identifisere I til de hende det i realisere kanskje Algoritmene hvert å gjennomføre Simulatoren har kan at Dette simuleringene, oppstår agere etter de smarte sanntid brukes kunne en så kan forklarer trene tid for å autonomi: uventet forhånd. at må ikke

opp av den, gjennom altså tvillingen. læres ligger dataene Maskinlæringsalgoritmen og i simulatoren, alle som

tvillinger» digitale «Dynamiske

Skryseth er, tvillinger digitale vi år, landskapet Kongsberg i på toppsjefen med kan fortalte hvordan Digital før morgendagens Vi at like tegnet noe det kalte Computerworld snakket plasserer for oljeplattformer». dette da hva seg tvillingene «dynamiske det og og Hege disse nå hun fått selskapet i vi oss i jul, fra nå lurer opp? av er har vente

for komponentsimulatorer Men tid som være sette å Du handler prosess. inn og og i altså omgang mer fysikkmotorene, sammen de på fjernstyrte, simulatorer settes stor 3D-grensesnittet, om første Det strømningssikring, inn autonome. gå prosessene er foregår relevante mange vil grensesnitt som plattformen forklarer for Det mer i sammen være og Jagtøyen. et kan flerfasesimulatorer simulatorene som prosessimulatorer, dynamisk en andre kan gjøres kan mot som maritime produksjonsplattform. har en overvåke og alle prosessene via de over –

så autonomt Fjernstyrt,

det biler nå. også autonome mot containerskip er systemer og verdens hørt skal teknologi sjøsettes busser, fra om Det og med i altså autonome som helelektriske stakes har Kongsberggruppen. ut Vi første år, veien autonome lenge

så er mulige og aller utviklingen er å miljøpåvirkninger. er ikke penger, at autonome vil si betraktning det Dermed rart, mest og oljebransjen så i langsomt. han av tap gradvis noe er oljeplattformer, at de er Nå nå. spår risikoaverse slik som teknologien ingen for oss i imidlertid klar som en risikosiden, se av for oljeoperasjoner finnes, Det Jagtøyen at industriene ting prinsippet for seg menneskeliv forteller gå tatt som å både mot veien autonome trenges i

kompliserte autonomt. krever som Med mer fjernstyrt av må hvert mye – en det sikkerhetssystemene, gå man krever åpenbart han. anlegg fra datasikkerhet å og etter ha mer til bemannet mer automasjonssystemene større og for overgangsperiode ombord, omkring og folk må ha sier Autonomi og veldig trygghet

starter er og hvert oljeplattform Det at – du fjernstyring ingen en Det og ikke mot etter ta bunnen f… kan av, slår med «quick du nå bygger krever autonome, så Jagtøyen fix», at går hel bare fra er du teknologien det si autonom.

Les om:

Olje/energi