Basefarm kjøper av Telecomputing

Basefarm kjøper av Telecomputing

Telecomputing selger Telecomputing IS, tidligere Infostream, for 40 millioner kroner.

Telecomputing har inngått avtale om å selge 100 prosent av aksjene i Telecomputing IS, tidligere Infostream, til Basefarm for 40 millioner kroner.

Telecomputing IS AS ble ervervet av Telecomputing ASA i mai 2004 for 19 millioner kroner. Selskapet leverer forretningskritisk applikasjonsdrift over internett basert på Unix/Linux/Windows, og har siden oppkjøpet hatt en positiv utvikling med flere kontraktsfornyelser og nye langsiktige kundekontrakter, skriver Telecomputing i en pressemelding.

Telecomputing ASA velger å selge selskapet med bakgrunn strategien som er gjennomført i år, der Telecomputing IS ble vurdert å ligge utenfor kjernevirksomheten. TeleComputing IS’ tjenestetilbud og tekniske plattformer er ikke helt i tråd med Telecomputings strategi og behov for langsiktige synergi- og skaleringsfortrinn.

- Hånd i hanske

Basefarm AS kjøper Telecomputing IS AS som et ledd i videreutviklingen av selskapets kjernevirksomhet.

- Telecomputing IS AS passer som hånd i hanske i Basefarm, og vi har stor tro på at en sammenslåing av selskapene vil være positivt både for kunder, ansatte og aksjonærer. Samlet vil vi inneha Skandinavias tyngste fagmiljø innenfor vårt område, sier Grethe Viksaas, administrerende direktør i Basefarm.

- Telecomputing er glad for at Basefarm AS ønsker å overta Telecomputing IS. Jeg tror at Telecomputing IS vil kunne fortsette sin positive utvikling og vokse raskere sammen med Basefarm. Videre føler vi oss trygge på at både kunder og ansatte vil bli tatt godt vare på under den nye eieren, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing ASA.

Oppkjøp Og Fusjoner