EMC splittes opp?

EMC splittes opp?

Rykter om fusjonsplaner med HP eller Dell, eller oppdeling for å selge ut VMware

Det er i en rapport i Wall Street Journal (abonnement) at «personer med kjennskap til saken» forteller at EMC har i nesten et år vært i hemmelige fusjonsforhandlinger med HP. Disse forhandlingene ble avsluttet etter at partene ikke kom til enighet om de finansielle vilkårene, i tillegg til at de ikke var sikre på at aksjonærene ville godkjenne avtalen. Det er ikke klart om selskapene kommer til å ta opp igjen samtalene.

Teknologigigant

Dersom avtalen hadde gått gjennom, ville det blitt en fusjon med likeverdige parter, der EMCs toppleder Joe Tucci ville bli styreformann, mens HPs Meg Whitman ville blitt toppleder for det fusjonerte selskapet.

Det kombinerte selskapet ville hatt en markedsverdi på formidable 130 milliarder dollar, noe som ville gjort fusjonen til en av de aller største innenfor it-sektoren på lang tid.

Aksjonærpress

I juli i år dukket hedgefondet Elliot Management opp som største aksjonær i EMC. Siden da har hedgefondet presset på ledelsen i EMC for å få selskapet til å øke fortjenesten for investorene. Mange har ventet at det kom til å bli en strid om hvorvidt selskapet skulle deles opp for salg, noe som Elliot Management har ivret for.

Dette temaet har det vært mange spekulasjoner om. Mesteparten av EMCs markedsverdi er selskapets 80 prosent eierandel i virtualiseringsselskapet VMware, og dette er et selskap aktører som Dell, Cisco eller Oracle kunne finne på å kjøpe opp.

Oppkjøp Og Fusjoner