Kjøper Capgemini i Trondheim

Kjøper Capgemini i Trondheim

Bouvet overtar Capgeminis regionskontor, inkludert samtlige 40 ansatte.

Bouvet har inngått en avtale med Capgemini Norge om å overta deres regionskontor i Trondheim. De 40 ansatte blir en del av Bouvets region Nord.

- Denne overtagelsen er i tråd med vår regionale strategi. Vi bygger kompetanse i Skandinavia og legger vekt på å forstå kundenes språk, kultur og forretning. Sterk lokal tilstedeværelse er derfor viktig, sier administrerende direktør Sverre Hurum i Bouvet i en melding.

Som en del av avtalen, som er forventet å tre i kraft i løpet av ett par uker, vil Bouvet «tre inn» i Capgeminis kundeoppdrag i Trondheim for å sikre en sømløs overgang for kundene.

Med oppkjøpet vil Bouvet ha totalt 100 medarbeidere med base i Trondheim, og blir også ett av de største konsulentselskapene på it nord for Dovre, som det heter fra selskapet.

Capgemini, på sin side, fortsetter å drive mot å sende større oppdrag som offshoringkomponent til India, og er derfor glade for at Bouvet overtar i Trondheim.

- Vårt kontor i Trondheim har en lang tradisjon med å betjene mindre og lokale kunder. Det var derfor strategisk riktig å selge vårt regionskontor i Trondheim, sier administrerende direktør Ola Furu i Capgemini Norge.

Prisen på oppkjøpet er ikke kjent.

Oppkjøp Og Fusjoner