Komplett selger unna nettbutikker

Komplett selger unna nettbutikker

Alle virksomheter utenfor Norden er solgt. Prisen er hemmelig.

I går inngikk Komplett en avtale med Paradigit Holding i Nederland om overdragelse av samtlige aksjer i Komplett B.V.

Komplett B.V., som opererer Kompletts nettbutikker i henholdsvis Nederland, Belgia og Irland, hadde i 2009 en estimert omsetning på 182 millioner kroner og resultat før skatt på minus 18 millioner.

Transaksjonen er planlagt gjennomført 1. april 2010. I perioden frem til overdragelsen skal virksomheten opereres av Komplett som normalt.

Kan kjøpes tilbake

Komplett BVs tre nettbutikker, www.komplett.nl, www.komplett.be og www.komplett.ie, skal flyttes over på Paradigits Holdings logistikk og dataløsninger i forbindelse med overdragelsen. Som et ledd i avtalen mellom partene har Komplett ASA en opsjon på å kjøpe tilbake nettbutikkene 1. april 2013.

Partene har videre inngått en lisensavtale som i opsjonsperioden gir Paradigit Holding rett til å benytte Komplett navnet på nettbutikkene som overtas.

De finansielle vilkårene i transaksjonen er avtalt å holdes konfidensielt mellom partene.

Dermed står Komplett tilbake med nettbutikker i Norge, Sverige og Danmark.

Oppkjøp Og Fusjoner