Norkart kjøper FDV-Systemer

Norkart kjøper FDV-Systemer

Kjøpet skal gi kundetilvekst hos kommuneleverandøren.

Norkart har underskrevet avtale med Molde-selskapet Triangel og Eide Vassverk om kjøp av det felleseide selskapet Forvaltning Drift og Vedlikehold Systemer (FDV-Systemer, heretter kalt FDV).

Norkart har i dag vann- og avløpsetater i 170 kommuner på kundelisten med sine egne løsninger og , mens FDV brukes av 19 kommuner til forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett og enkelte andre oppgaver.

Norkart mener kjøpet og integrering av FDV-løsningen skal hjelpe selskapet til å nå målet om å doble antall kommunale vann- og avløpskunder.

FDV gir gode forutsetninger for vekst, med ti års erfaring som internkontrollsystem som løser lovpålegg fra Mattilsynet og Fylkesmannen. Planen er å integrere FDV i Norkarts kart- og VA-løsninger før sommeren.

Oppkjøp Og Fusjoner