Unit 4 Agresso kjøper Sendregning

Unit 4 Agresso kjøper Sendregning

Satser på elektronisk fakturering gjennom oppkjøp av Oslo-selskapet Sendregning AS.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Unit 4 Agresso tar over det Oslo-baserte programvareselskapet Sendregning AS, som har spesialisert seg på utsendelse av elektroniske fakturaer.

av internasjonalt. e-handel i 4s om et mål på er å ledd utveksling nasjonalt ikke både sin er kjent. Vederlaget handelsdokumenter, Oppkjøpet og og styrke Unit satsing elektroniske

E-handel vekst i

og tjenester tiden, (Elektronisk å fra grunn sende standardiserte myndighetenes senere 1. handels må basert format). varer formatet på mye benytter EHF europeiske alle akselerert EHF elektronisk at rundt virksomheter fakturaer krav ønsker fakturaflyt om og sektor levere av den det statlig har den juli er som 2012 PEPPOL-standarden. nye som e-handel på Utviklingen til

SMB-fokus

retter s… Sendregning