Ordbok i outsourcing

Ordbok i outsourcing

Hvordan er din SM på SLA når det gjelder Inhouse outsourcing? Begrepsjungelen innen outsourcing er temmelig vill. Her er nødproviant et stykke på veien.

Leverandører er glad i å lage nye begreper som selger. Hvem har ikke opplevd å bli bombardert med det høyst særegne språket leverandørsk med innskutte bisetninger, engelske begreper og forkortelser? Akkurat som om det selger. Det beste er å be dem pent om å begynne på nytt, på et språk man forstår. Ønsker man å henge med i svingene kan det være lurt å pugge disse ordene:

Outsourcing:

Sette ut en eller flere funksjoner av virksomheten til en ekstern leverandør.

Business Process Outsourcing:

Sette ut hele forretningsprosessen, i stedet for kun IT-drift, eksempelvis et call center. Stadig mer vanlig innenfor regnskap, HR (enda en forkortelse: Human Resources), produksjon og logistikk.

Inhouse outsourcing

: At et selskap med flere enheter samler en ressurs, eksempelvis IT-ressursene ett sted i organisasjonen, gjerne organisert som et datterselskap med andre selskaper eller divisjoner som kunder. Aktuelt for selskaper med flere filialer.

Insourcing

: At en virksomhet tar tilbake det de tidligere har satt ut. (I USA bruker man begrepet Insourcing om Inhouse outsourcing for å gjøre forvirringen komplett).

Offshore outsourcing:

At man outsourcer til et sted langt unna, gjerne et annet kontinent, eksempelvis at et norsk selskapet outsourcer til India.

Nearshore outsourcing:

At man outsourcer til et sted ikke langt unna, som at et norsk selskap outsourcer til land som Latvia eller Spania.

Selektiv outsourcing:

At man velger å sette ut deler av IT-funksjonene til forskjellige leverandører, eksempelvis forvaltning av applikasjoner til en leverandør.

SLA - Service Level Agreement

: På godt norsk: Servicenivå. En avtale som definerer, relativt presist, hva slags tjenester som skal leveres for den prisen man betaler. Brukes både innen outsourcing og av "vanlige" IT-avdelinger.

SM - Service Manager

: En som har ansvaret for leveransen og dag-til-dag-kontakt med kunden.

Governance:

De formelle prosessene for styring og administrasjon av IT-ressursene. Andre uttrykk er Account Manager eller Relationship Manager.

Multivendor support

: Programvare-support for mange leverandører.

Multivendor service

: Maskinvare-service for mange leverandører.

Monitoring:

Overvåking av IT-drift på kundens utstyr.

Managed servicedesk:

Brukerstøtte som selvstendig produkt.

Housing:

Leie av plass i driftssentral.

Hosting:

Noe man gjør når man er forkjølet, eller drift av kundens utstyr i leverandørens driftssentral.

ASP/xSP:

Drift av applikasjoner i leverandørens serverfarm.

Full Outsourcing:

Leverandøren tar ansvar for hele kundens operative IT miljø, herav også drift av virksomhetskritiske fagapplikasjoner og fagkompetanse rundt disse.

On site:

Servere er plassert i kundens lokale.

Off site:

Servere er plassert hos driftsleverandøren.