ANONYM: Stadig flere velger å ikke bli overvåket og gjennomanalysert av søkemotorer som selger data om deg.

ANONYM: Stadig flere velger å ikke bli overvåket og gjennomanalysert av søkemotorer som selger data om deg.

DuckDuckGo øker 54 prosent

Søkemotoren som ikke sporer deg har vokst betydelig de siste årene. Økt overvåking fra Google og Facebook virker som en årsak.

I 2008 ble DuckDuckGo lansert som en søkemotor som ikke overvåker brukernes søk og flere andre verktøy for å beskytte deres privatliv. Med tiden er søkemotoren blitt betydelig bedre, og det er ikke lenger nødvendig å måtte bruke andre søkemotorer i tillegg på grunn av få relevante treff.

En rapport fra markedsanalyseselskapet Merkle viser at DuckDuckGo nå passerer andre i popularitet. I henhold til rapporten hadde DuckDuckGo en årlig økning på 78 prosent i antall organiske søkeoppslag, mens antallet totale søkeoppslag økte med 54 prosent.

Google gikk to prosent tilbake i organiske søk i første kvartal 2019. Andre, som Bing og Yahoo vokste heller ikke så mye som DuckDuckGo.

– Så sent som fjerde kvartal 2017 utgjorde mobilbruk bare 46 prosent av den organiske søketrafikken, sammenlignet med 56 prosent for Google, sier Andy Taylor som er forskningsdirektør i Merkle.

– Men i 2018 utviklet mobilandelen for begge seg ganske likt, og i første kvartal 2019 sto mobiler for 62 prosent av organisk søketrafikk.

I henhold til DuckDuckGos egne tall, økte besøkene til søkemotoren mye mellom 2017 og 2019. I 2018 hadde de 9 239 676 317 direkte treff, mot 5 915 745 384 året før.

Sikkerhet