- Ny epost-lov er for streng

- Ny epost-lov er for streng

Nye regler bestemmer når sjefen kan lese eposten din. Datatilsynet mener reglene er utydelige, NHO mener de er for strenge.

Arbeidsgiver skal fra 1. mars kunne lese ansattes epost dersom det er nødvendig for å foreta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten, eller ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers epostbruk medføre grovt brudd på arbeidspliktene.

Det går frem i den reviderte personopplysningsforskriften som nå er fastsatt.

Datatilsynet er rimelig fornøyde.

- Det er i grunnen fint at det endelig kommer regler, dette har vi ventet på. Det et en bekreftelse på at Datatilsynets praksis har vært riktig, sier Astrid Flesland, fungerende avdelingsdirektør i Datatilsynet, til Computerworld.

Det eneste hun savner er at reglene var kunne vært tydeligere og mer definert, slik at det ble enklere for både arbeidsgiver og ansatte å vite hva som er lov.

- Men vi har opparbeidet oss en del praksis som gjør at man vet hva som er lov selv om reglene er runde, sier hun.

Fornøyd

Fornynings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys mener reglene gir forutsigbarhet for både arbeidsgiver og ansatt.

- For oss har det vært viktig at de nye reglene ivaretar arbeidstakernes rettigheter på en god måte. Forskriften har derfor regler for hvordan innsynet skal gjennomføres og at arbeidstakernes rettigheter skal bli ivaretatt når innsyn gjennomføres, sier Grande Røys i en pressemelding.

- Det handler om at den ansatte skal ha informasjon, adgang til å delta ved gjennomføring av innsynet eller til å la seg representere av en tillitsvalgt eller annen representant. Arbeidstaker skal så langt som mulig forhåndsvarsles om at innsyn vil bli gjennomført, og få anledning til å uttale seg.

Ikke bare epost

Reglene er ment å redusere uklarheter og konflikter som oppstår når teknologisk kommunikasjon møter arbeidsplassen. Det er ikke bare post som omfattes. Følgende står skrevet i den nye paragraf 9-1:

«Med arbeidstakers e-postkasse menes e-postkasse arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers disposisjon til bruk i arbeidet ved virksomheten. Reglene gjelder tilsvarende for arbeidsgivers adgang til gjennomsøking av og innsyn i arbeidstakers personlige område i virksomhetens datanettverk og i andre elektroniske kommunikasjonsmedier eller elektronisk utstyr som arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers disposisjon til bruk i arbeidet ved virksomheten. Bestemmelsene gjelder også for arbeidsgivers innsyn i opplysninger som arbeidstaker har slettet fra de nevnte områdene, men som finnes lagret på sikkerhetskopier eller lignende som arbeidsgiver har tilgang til.»

Men det er også begrensninger i hva som kan overvåkes. «Arbeidsgiver har ikke rett til å overvåke arbeidstakers bruk av elektronisk utstyr, herunder bruk av Internett, ut over det som følger av denne forskriften § 7-11,» står det videre i paragraf 9-2.

- For strengt

Næringslivets Hoverorganisasjon (NHO) omtaler det som et skritt i riktig retning, men at problemstillingen «fortsatt er snudd på hodet» og at innsynsreglene er for strenge og byråkratiske

- NHO er enig i at arbeidsgiver ikke skal snoke i privat e-post. Slik regelen er formulert, skapes det imidlertid et inntrykk av at den ansattes e-postkasse er etablert som et personlig anliggende som krever beskyttelse i seg selv. Etter NHOs oppfatning burde e-postadressen være arbeidsgivers arbeidsverktøy og en del av arbeidsgivers eiendom, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, i en pressemelding.

- NHO er likevel tilfreds med at departementet godtar at arbeidsgiver kan speilkopiere innhold før innsyn gjennomføres. Dette hindrer forspillelse av bevis i de tilfeller det er mistanke om utro tjenere, sier Vågeng.

Les om:

Sikkerhet