Ny organisasjon mot nettkriminalitet

Ny organisasjon mot nettkriminalitet

Selskaper, myndigheter og politi går sammen i kampen mot datakrim.

Det europeiske politietaten, Europol, har inngått et samarbeid med organisasjonen International Cyber Security Protection Alliance (ICSPA).

ICSPA er en non-profit organisasjon hvor kommersielle aktører som Visa, Trend Micro og Mcafee er medlemmer. Organisasjonen jobber for større trygghet på internett ved å bistå med ressurser og eksperter fra det private næringslivet til offentlige myndigheter og politi.

Samarbeider på tvers

Nå skal Europol og ICSPA jobbe sammen for bekjempe nettkriminalitet på tvers av EUs 27 medlemsland – i tillegg til andre internasjonale samarbeidspartnere, skriver organisasjonene i en pressemelding.

Norge er ikke medlem av EU. Men seniorrådgiver Roar Thon i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sier både NSM og Norcert samarbeider med Europol.

- Vi har hørt om dette samarbeidet, men er ikke involvert, sier Thon.

Norcert er Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

Harmoniserer

Europol og ICSPA skal konkret jobbe for å harmonisere opplæringen rundt datakriminalitet hos politiet, det betyr en felles standard og godkjenning av opplegg for opplæring. De vil også jobbe for bedre flyt og deling av informasjon mellom EUs politietater og næringslivet for å sikre politiet et klarere bilde av sikkerhetssituasjonen.

- Vår regjering har allerede bevilget nye 650 millioner pund på å forbedre vår nasjonale it-infrastruktur og beskytte oss mot nettkriminalitet, men denne trusselen krever mer enn et nasjonalt grep, det ligger i trusselens natur at vi må svare på dette globalt og det er hva ICSPA handler om, sier Storbritannias statsminister David Cameron til BBC.

Organisasjonene vil også lage et slags Itil for datakriminalitet, hvor beste erfaringer rundt datakriminalitetens utvikling og teknikker og løsninger for bekjempelse.

I pressemeldingen skriver de også at de vil følge med på ny teknologi som er på vei til markedet – og som representerer trussel om de blir brukt av kriminelle. På den måten vil Europol og Icspa kunne komme med råd om nye trusler under utvikling.

Les om:

Sikkerhet