Nye koster i personvernnemnda

Nye koster i personvernnemnda

Flere personer byttes ut i klageorganet for personvernsaker.

Klager på Datatilsynets vedtak kommer til personvernnemnda. Fra 2009 blir det advokat Eva I. E. Jarbekk som kommer til å lede arbeidet. Hun overtar etter professor Jon Bing.

Jarbekk jobber til daglig i advokatfirmaet Brækhus Dege med forretningsjuss og selskapsrett, og har ulik erfaring fra ikt-området og personvern.

Hun har jobbet som vitenskapelig assistent ved institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, har skrevet boken ”E-handel, internett og juss” og sitter i Advokatforeningens lovutvalg for ikt og personvern.

LES OGSÅ: Norske leger henges ut på nett

Ny nestleder blir advokat Arve Føyen, også godt kjent fra it-områdene, blant annet gjennom sine faste kommentarer i Computerworld.

Jarbeks vara er professor Olav Torvund, og Føyens vara er advokat Ingvild Hanssen-Bauer.

Personvernnemndas nye sammensetning ble bestemt av Kongen i statsråd fredag. De øvrige medlemmene er:

Professor Ann Rudinow Sætnan - ny
Personlig vararepresentant: Universitetslektor Gisle Hannemyr - ny

Professor Ørnulf Rasmussen - ny
Personlig vararepresentant: Advokat Michal Wiik Johansen - ny

Adm. dir. Tom Bolstad
Personlig vararepresentant: Avd.dir. Gry Nergaard - ny

Førsteamanuensis Jostein Halgunset
Personlig vararepresentant: Svein-Erik Ekeid

Professor Leikny Øgrim
Personlig vararepresentant: Lars Erik Fjørtoft

LES OGSÅ: Full strid om bruk av fødselsnummer i nettbankene

Les om: