Web 2.0 større risiko enn epost

Web 2.0 større risiko enn epost

Bedrifter trenger retningslinjer for ansattes bruk av sosiale nettverk.

Yngre ansatte i bedrifter bruker Web 2.0-teknologi og sosiale nettverk. Med dette tar bedrifter en stor sikkerhetsrisiko. Interninformasjon kan lett komme på avveie, og kommunikasjonen med andre går uten kontroll.

Dette viser en undersøkelse som er gjennomført av sikkerhetsselskapet Clearswift.

LES OGSÅ: Finner porno i alle bedrifter

I undersøkelsen svarer at 42 prosent av kontoransatte mellom 18 og 29 år aktivt bruker sosiale nettverk og blogger mens de er på jobb. Fire av ti besøker blogger eller websider som Youtube og Myspace flere ganger dagen, skriver tyske Computerwoche

For den yngre generasjonen er det en selvfølge at de bruke slike websider. Hele 59 prosent av ansatte mellom 18 og 29 mener det er deres rett å bruke disse sidene i arbeidstiden, men bare 38 prosent av de over 30 mener det samme.

Farligere enn epost

Resultatene viser, ifølge sikkerhetsselskapet, at bedrifter bør se nærmere på bruk av Web 2.0-tjenester. Web 2.0 er et samlebegrep for teknologi med brukergenerert innhold.

Clearswift mener at bedrifter må vurdere om medarbeidernes tilgang til slike tjenester gir mer nytte enn risiko. Det kan være hensiktmessig for en bedrift å ha et bloggforbud for ansatte i arbeidstid og med jobbtittel, men samtidig kuttes det dermed en kommunikasjonskanal mellom kolleger og kunder.

LES OGSÅ: Sikkerhetshull 2.0

Quocirca-analytiker Clive Longbottom mener at Web 2.0-tjenester er wn større risiko enn epost.

- Bedriftene er bevisst på risikoen de tar med bruk av epost, men ikke når det gjelder sosiale nettverk. Blogger og sosiale nettverk innebærer en større risiko når det gjelder informasjon som kommer på avveie, fordi de er tilgjengelige for alle, mens epost i utgangspunkt har et begrenset antall lesere, sier han.

I undersøkelsen svarer over halvparten av respondentene at enten bedriftene de jobber i ikke har retningslinjer for bruk av sosiale nettverk, eller de er ikke kjent med retningslinjene.

LES OGSÅ: Skeptisk finne i kamp mot virus

Sikkerhet