FORDEL: Slicing er så absolutt en av de største fordelene med 5G, sa Nadia Golmie som sitter i den amerikanske standardiseringsorganisasjonen NIST.

FORDEL: Slicing er så absolutt en av de største fordelene med 5G, sa Nadia Golmie som sitter i den amerikanske standardiseringsorganisasjonen NIST.

Nødnett i både 4G og 5G samtidig mulig

Gledelig melding for de som skal designe nytt nødnett i Norge. 5G vil fungere utmerket både i samspill med 4G, wifi og muligens Tetra.

Det er en problemstilling dersom norske myndigheter ønsker å dra fordel av de betydelige fordeler 5G vil kunne innebære for nødkommunikasjon realisert i kommersielle nett. Og i en overgangsperiode samspill med dagens Tetra-nett.
Et ekspertpanel som diskuterte 5G i perspektivet kritisk kommunikasjon på CCW-konferansen i Berlin forrige uke var enige om at 5G vil ta med seg alle løsninger som utvikles i 4G og videreutvikle og supplere disse.

Sameksistens

- Den gode nyheten er at nødkommunikasjon kan fungere sømløst mellom ulike nett og dermed både 4G, P25, wifi og satellitt, sa R. Ezhirpavai, visepresident i selskapet Aricent.
- Jeg er entusiastisk for de muligheter 5G byr på i nødkommunikasjon. Både lav forsinkelse (latency) og stor datakapasitet utvider anvendelsesområdet i nødkommunikasjon. I første omgang er det hva som er fordelene. Men etter hvert vil lagdelingen (slicing) kanskje få størst betydning da det innebærer at nødnett kan implementeres med spesifikke tjenester i et egne logisk nett. Den første 5G-standarden som vi kommer med i år vil ikke omfatte det som er mest spennende for nødkommunikasjon. Den spesifikasjonen vil komme om 1-2 år (Release 16). 5G byr på spennende muligheter som det vil være dumt ikke å utnytte i nødkommunikasjon, sa Georg Mayer fra ledelsen i standardiseringsorganisasjonen 3GPP.

Slicing gir størst fordeler

Ekspertpanelet framhevet spesielt skivedelte nettverk (sliGcing) som kanskje det som vil få størst betydning for nødkommunikasjon.  Som kjent blir nødkommunikasjon slik den nå framstår på verdens største event for akkurat det særdeles mangeartet. På talesiden mindre datakrevende applikasjoner som gruppesamtaler og push—to-talk. På datasiden høyoppløselige data fra droner og alskens videokameraer med enorme datamengder som skal behandles i nærmest i sanntid.
- Slicing er så absolutt en av de største fordelene med 5G, sa Nada Golmie som sitter i den amerikanske standardiseringsorganisasjonen NIST.
- Slicing innebærer at kapasitet kan allokeres dit den trengs mest for eksempel når en naturkatastrofe rammer. Prioritering i real time, dynamisk skalering og god tracking, sa R. Ezhirpavai.
- Slicing er et lovende konsept som gir muligheter til å reservere ressurser akkurat dit de trengs. Det kan komme til å by på problemer hva nettnøytralitet angår. Men for oss i nødkommunikasjon er det neppe noe problem, sa den nederlandske eksperten Bram van den Ende, prosjektdirektør i TNO – et konsulentselskap som har rådet myndighetene der til å ta høyde for 5G når de skal bygge neste generasjons nødnett.

Høyaktuell problemstilling i Norge

Og nettopp det er en problemstilling også nødnettdivisjonen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå skal vurdere når de skal designe konsept for neste generasjons nødnett i Norge som etter intensjonen skal være operativt i 2026. Det er et tidspunkt da 5G iallfall vil være implementert i de største byene i Norge, men ikke landsdekkende, iallfall hvis vi skal legge Telenors planer til grunn. Det vil bety at noen av de mest krevende tjenestene bare vil fungere optimalt i byene. Men det er kanskje ikke så dumt. En av 5Gs sterkeste sider er dramatisk økt kapasitet – noe som først og fremst vil være en problemstilling der trafikken er størst – i byene. På den andre siden: Nødnettet har i dag 86 prosent arealdekning. Og det nye nettet kan ikke være svakere enn det. 4G har i dag 84-85 prosent arealdekning, men 5G vil neppe være der i 2026. Skjønt det har tatt seks år å bygge 4G til nevnte nivå og de første 5G-implementeringene er ventet i 2020.

-  Ett er sikkert. Vi må ikke designe neste generasjons nødnett ut fra hvor vi er i dag, men hvor vi er i 2024-2026, sa sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor nylig.

siste nyheter