SMS for å få opp valgdeltakelse

FLERE VELGERE: I forkant av årest valg ble det forsøkt ulike tiltak for å få flere til valglokalene. (Illustrasjon: Istock/ AlexLMX)

SMS for å få opp valgdeltakelse

SMS-varslinger til tilfeldige velgere ble testet som tiltak for å øke valgdeltakelsen under stortingsvalget 2017. Prosjektet er gjennomført av institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

--Det er viktig for demokratiet med høy valgdeltakelse. Med disse forsøkene ønsker departementet å finne ut om alternative tiltak virker for å få flere velgere til valgurnene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en melding på regjeringen.no.

I forkant av valget ble det gjort forsøk både med SMS og med brev for å få opp valgdeltakelsen. Målgruppene for de ulike tiltakene har vært velgerne samlet sett, velgere med innvandrerbakgrunn og unge velgere.

Forsøkene ble gjort ved å sette inn to ulike tiltak på ulike velgere. Samtidig har det vært en kontrollgruppe. Eksperiment- og kontrollgruppen er trukket fra det elektroniske manntallet.

Tiltak

I løpet av den siste uka før valget ble det sendt ut totalt 200.000 SMS-meldinger til et tilfeldig utvalg av velgere med en påminnelse om valget og med oppfordring om å delta. Avsenderen var valg.no og Oslo kommune.

36.500 tilfeldig utvalgte velgere med innvandrerbakgrunn ble inndelt i fire grupper, som hver har fått brev fra Valgdirektoratet med noe ulikt budskap.

Det er tilfeldig hvilke velgere som har mottatt de ulike tiltakene. Informasjon om valgdeltakelse fra manntallet vil bli benyttet for å undersøke om, og eventuelt hvilke, tiltak som har hatt betydning for deltakelsen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver at prosjektet er meldt til personvernombudet for forskning. Dataene i prosjektet vil bli anonymiserte, og det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i noen av resultatene.

Prosjektet blir gjennomført av Institutt for samfunnsforskning med Johannes Bergh som prosjektleder. Dag Arne Christensen, Uni Research Rokkansenteret, og Richard Matland (Loyola University Chicago) er med som forskere på prosjektet.