Apple kjøper seg fersk sosial orientering

Apple kjøper seg fersk sosial orientering

Drøyt milliarden går med når selskapet vil ha mer innsikt i sosiale nettmedievaner.

Cupertino-selskapet legger 1,2 milliarder kroner, omtrent 200 millioner USD, på bordet for å kjøpe analyseselskapet Topsy. Dette selskapet er mest kjent for å analysere trafikken av kvitringer hos Twitter, men også de sosiale nettverkene Facebook og Google+ samles og analyseres hos Topsy.

Uklart mål og mening

Målet med oppkjøpet er ikke kommunisert, men det tolkes som om mobil-utfordreren vil øke innsatsen inn mot nye grupper og arenaer. I likhet med mobilleder Google sliter Apple med å få fotfeste i den enorme arenaen som er sosiale medier.

Etter at det sosiale Ping-nettverket ble avlivet i september i fjor, har ikke Apple-sjef Tim Cook hatt noe eget sosialt nettverk å tilby for den som skulle være interessert.

- Apple kjøper mindre teknologiselskaper fra tid til annen. Generelt meddeler vi ikke hensikten med eller planene bak det vi foretar oss, sier en anonym talsperson i Apple til The Guardian i den sedvanlige «tause som østers» -maneren som er selskapets mediestrategi.

Flere muligheter og behov

Ut over trendinformasjon har også Topsy forsøkt seg med andre tjenester. For eksempel lokasjonsbaserte tjenester der andre kvitrere innen samme felt kan finne hverandre på kart. Også som arena for salg av annonser vil slik informasjon være nyttig, noe Iads-reklametjenesten til Cupertino-selskapet sårt trenger.

En annen årsak kan være at Apple vil gi hjelpetjenesten Siri mer relevant innhold, eller helt enkelt gjøre det enklere å finne fram i den drøyt million-store app-butikken AppStore.

Ungdomskvitring

I en fersk undersøking i regi av nettnyhetsorganisasjonen NONA her hjemme er Twitter på vei opp som arena for yngre aldersgrupper. Kortbloggeselskapet er allerede svært populært i bedriftsmiljøer. Det bør derfor være store muligheter for å finne trender og interesser for store, viktige kundegrupper for ambisiøse selskaper.

Les om:

Sosiale Medier