Sparer 50.000 kroner på å bruke kun mobil

Sparer 50.000 kroner på å bruke kun mobil

Det tok fem år før it-konsulentselskapet Mazeppa fikk sin første kontorplass. Fasttelefon har selskapet aldri vurdert. Det koster for mye, mener de.

Mobiltelefon, bærbare pc-er og ingen administrasjon var løsningen for Sven Brænde og Mazeppa da de i 1998 etablerte seg som et selskap med spisskompetanse på telekom og it-tekniske tjenester til større bedrifters økonomi- og produksjonssystemer (ERP-løsninger).

Den gang var de fem og leide seg et møterom når de trengte det. I dag har antall ansatte vokst til ti og bedriften leier et lite kontorlokale på Lysaker, hvor de prøver å være så lite som mulig.

-- Vi tjener ikke noe på å sitte i et kontorfelleskap og prate. Våre kunder er spredt rundt om i landet og det er hos dem vi gjør jobben og tjener penger, forteller Svein Brænde som er administrerende direktør, og den som har mest administrasjon å gjøre på kontoret.

Flat og mobil struktur

Utgangspunktet for den mobile løsningen var å skape en bedrift som kunne tilby mest mulig fleksibilitet og de laveste prisene. Sven Brænde mener de i dag, på grunn av høy mobilitet, er mer effektive og har lavere kostnader enn konkurrentene.

Dermed kan selskapet tilby konsulenthjelp som er ti prosent rimeligere enn aktørene Brænde sammenligner seg med.

-- For å skaffe oss lavere faste kostnader måtte vi ha en mindre administrasjon og en flatere struktur. Selv om vi har fått kontor, bruker vi ikke ressurser på stasjonære pc-er, sentralbord, faks og store kopimaskiner, sier Brænde.

Alle har hjemmekontor

-- Konsulentene hos oss har stor grad av romslighet i forhold til hvor han velger å jobbe, men hver enkelt har også større ansvar for inntjeningen. Alle har hjemmekontor med bredbånd, og de er bosatt fra Tromsø i nord til Vestfold i sør, forteller han.

På kundelista står Kværner Eureka, ABB, Glamox, Fundia og omsetningen var i fjor på 10,5 millioner kroner. Bedriften har fått mye oppmerksomhet for sin virtuelle struktur og selv om Brænde har uttalt at lange strategimøter uten at noe skjedde var en grunn for å starte noe nytt, møtes alle konsulentene likevel jevnlig.

-- Hver fjortende dag møtes alle til planlegging, og en gang i måneden spiser vi middag og hygger oss sammen. Vi er med andre ord blitt godt kjent med Oslos restauranter, og litt møtevirksomhet må til for å fungere sammen som bedrift.

Trådløs bedrift

Mellom møtene er det telefonen som sørger for den daglige kommunikasjonen, og bedriften var en av de første som satset på Netcoms trådløse bedriftløsning.

-- Etter en avisreportasje i Aftenposten ble vi ringt opp av Netcom som da var i startgropen med Trådløs Bedrift. Den gang kostet en tilsvarende løsning fra Telenor ti ganger så mye, så det var lett å takke ja til Netcom. For et og halvt år siden gjorde jeg en ny sammenligning med andre mobiltilbydere, men fordi vi ringer så mye til hverandre sparer vi omtrent 40 prosent på å holde oss til Trådløs Bedrift, forteller Sven Brænde.

Hater administrasjon

Med trådløs bedrift betaler bedriften en fast månedsavgift for bedriftsinterne samtaler, og alle konsulenter har tresifrede kortnummer. Telefonkonferanser er også en del av pakken.

-- Vi kan enkelt og billig holde møter over mobilen med denne løsningen, og det er ideelt for oss som ikke treffes så ofte, sier Sven Brænde som forteller at bedriftens sentralbord ligger på nett, og kunder blir viderekoblet til neste ledige konsulent uansett hvor denne måtte befinne seg.

-- Vi hater administrasjon, og har ikke råd til at noen sitter og passer på sentralbordet, er Brændes credo.