Disse hersker i bredbånds-Norge

Disse hersker i bredbånds-Norge

Over 100.000 flere nordmenn fikk bredbånd i fjor. Tre operatører dominerer markedet totalt.

Både fiber og kabel vokser enormt. Det ble 79.750 flere fiberkunder i 2013 – og 27.500 kabelkunder. Samlet vekst i høyhastighetsmarkedet blir dermed 107.000. Telenor og Altibox-felleskapet har 86 prosent av alle private fiberkunder.

Det er Gets kundemasse på kabel og Altibox og Telenors kundemasse på fiber som utgjør det aller meste av veksten. Telenor hadde ved årsskiftet 81 000 fiberkunder. Altibox-partnerne 318 000. Med andre ord har de to konstellasjonene hele 86 prosent av fibermarkedet.

En halv million på fiber

Før sommerferien, tyder alt på at vi har passert 500 000 fiberkunder i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet var det ved årsskiftet 27 000 på fiber og 106 000 på xDSL.

Når vi spår at vi neste måned passerer 500 000 på fiber privat er det fordi Telenor og Altibox samlet hadde en vekst på 17 000 i første kvartal. Med tilsvarende vekst pluss de øvrige 14 prosentene som andre står for, vil vi passere den halve millionen på fiber.

- Det er meget bra fibervekst i det norske markedet, men jeg skulle ønsket den var noe høyere med tanke på at svært mange fortsatt ikke har tilgang på slike nett, sier IKT Norges Torgeir Waterhouse i en kommentar.

En annet politisk viktig tall er det samlete antall på fiber og kabel – det vil si de som har abonnement som kan gi 100 Mbit/s eller mer nedstrøms. Er at 1 052 000 nå er knyttet opp til slike nett definert som NGA – Next Generation Access Networks. Av 2,2 millioner husstander er med andre ord snart 50 prosent koplet til høyhastighetsnett og ytterligere om lag 15 prosent har slike nett forbi boligen. Plusser vi på ca. 88 000 VDSL-kunder totalt, er 1,1 million koblet til høyhastighetsnett med det forbehold at bare en del av VDSL-kunder har reelt hastigheter over 30 mbit/s.

Nedgangen på xDSL var 45 000 i fjor. Samlet vekst i bredbåndsmarkedet netto dermed på 60 000.

PTs ekomstatistikk over privatkunder i bredbåndmarkedet siste tre år:

2011

2012

2013

Øvrige

41 170

38 920

35 600

Fiber

302 065

385 344

465 094

Kabel

524 334

560 256

587 789

xDSL

779 660

738 382

693 194

Bare 1 av 5 bruker høyhastighet

PTs statistikk viser en betydelig økning i antall abonnement som Kan gi høy hastighet, men bare 19,6 prosent har abonnert på 30 Mbit/s eller mer, 7 prosent flere enn året før. 40 prosent har mindre enn 10 Mbit/s og 40 prosent ligger i området 10-30 Mbit/s. Alle disse tallene er målt i nedstrøms kapasitet.

Her er det viktig å merke seg at flere operatører hever minstegrensen hva hastighet angår. Fra 1. august vil for eksempel laveste hastighet for over 328 000 Altibox-kunder være 35 Mbit/s.

Les om:

Telekom