- Fiber og billigere strøm er nøkkelen

- Fiber og billigere strøm er nøkkelen

To faktorer som må til skal vi tiltrekke oss internasjonale datasentre, mener Per Morten Hoff.

I tillegg til like billig strøm som konkurrentene trenger vi spesielt bedre fiberforbindelser til utlandet. Her finnes det flere alternativer – blant annet er Statnett i ferd med å planlegge en ny strømkabel til kontinentet. I den forbindelse kan det være formålstjenlig å legge en fiberkabel sammen med strømkabelen.

- Hvem skal finansiere en slik kabel?

- I dag går 80 prosent av datatrafikken via Sverige. Jeg har liten tro på at staten alene vil finansiere en slik utenlandsforbindelse raskt nok. Men et spleiselag mellom operatørene er fullt mulig, sier Per Morten Hoff.

Billigere strøm kan gi fortjeneste

I februar godkjent EU at kraftkrevende datasentre kan behandles på like linje med med kraftkrevende industri og få samme lave elavgift. Kravet er at datasentret minimum bruker 5 megawatt strøm.

Finland har fått EUs velsignelse til en betydelig reduksjon i strømavgiften for datasentraler. Ved å likestille datasentre med kraftkrevende industri blir avgiften per kilowatttime satt ned 60 prosent eller én euro.

Danmark går tilsvarende til verks, og det ligger et forslag til behandling om kutt også i den svenske riksdagen, forteller IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff til digi.no.

Avgiftsnedsettelsen i Finland gjelder sentraler av en viss størrelse, nærmere bestemt ved uttak av minst 5 megawatt årlig.

Hoff er opptatt av at Norge må følge etter, hvis ikke risikerer norske datasentraler og prosjekter å bli utkonkurrert i kampen om å tiltrekke seg internasjonale kunder. Strøm er som kjent den største utgiftsposten til datasentraler.

Per Morten Hoff i IKT-Norge har sendt en henvendelse til Finansdepartementet hvor han ber Norge gjøre det samme. Her hevder han at staten faktisk kan få en nettgevinst på 185 millioner kroner ved å senke elavgiften for datasentre. Forutsetningen er en tidobling i datasenterkapasiteten, noe IKT-Norge mener er sannsynlig hvis vi klarer å tiltrekke oss nok internasjonale kunder.

– Jeg føler vi er på god vei, det er fortsatt dialog med mange internasjonale aktører som ser på Norge. Det vi ikke har greid i Norge, og det snakket vi om med Finansdepartementet, er å fremstå omforent og «være på», slik svenske og finske politikere har vært. I Norge har myndighetene i beste fall stilt opp hvis de blir bedt om det. Og når de har blitt bedt om å svare på konkrete spørsmål, så har de svart at det skal de utrede, sier Hoff som mener at dersom vi ikke gjør som Finland mister vi vår internasjonale konkurransekraft på området.

Les om:

Telekom