Dag Thoresen i Addsecure. (Foto: Arne Joramo)

KAKEFEIRING: - Veien mot den endelige avtalen har bestått av meget gode faglige samtaler og stor entusiasme, sier heisansvarlig Dag Thoresen i Addecure. (Foto: Arne Joramo)

Fra fast til mobil i heisen

Takket være et nytt norsk-svensk samarbeid skal det bli enda tryggere å ta heisen. Men det gradvise bortfallet av kobberlinjer byr på utfordringer.

Mange av oss har en eller annen gang hatt den angstfylte opplevelsen å bli sittende fast i en heis som stanser. Med stadig mer høybebyggelse øker også vår avhengighet til sikker varsling om heisen skulle stanse.

De to tidligere rivalene og sikkerhetsgigantene norske Addsecure (tidligere Safetel og Securinet) og svenske Safeline har inngått en samarbeidsavtale for å tilby landets beste heissikkerhet. I praksis betyr det at bransjens mest anerkjente heisalarmer og teknologi for alarmoverføring for første gang kombineres. Det gjør de to selskapene til ledende i sin nisje i Europa.

Forent kompetanse

- Veien mot den endelige avtalen har bestått av meget gode faglige samtaler og stor entusiasme for hva dette samarbeidet vil betyr for norske kunder og forhandlere sier Dag Thoresen, heisansvarlig i Addsecure Norge.

Torsdag ble samarbeidet markert med et seminar i Asker og feiring av Safelines 20 årsdag.

– Safeline har lang erfaring og meget anerkjente heisalarmer. Addsecure har lang erfaring og kompetanse på overvåket alarmoverføring i mobilnettet. Når to så sterke aktører slår kreftene sammen betyr det at vi nå kan tilby landets, og kanskje verdens, beste løsning for heissikkerhet. Vi vil fortsette å tilby våre eksisterende produkter og abonnementer hver for oss, men for kunder som ønsker kombinasjonen håper vi å kunne lansere en løsning om ikke for lang tid.

Fra kobber til mobil

- For å sikre at passasjerer i heis kan komme i kontakt med et alarmmottak brukes i dag flere tekniske løsninger. Sikkerheten i en slik løsning er avhengig av både hardware i heisen og løsningen som benyttes til å overføre signalene. Når vi nå kombinerer Safelines hardware som har vært markedets fortrukne med Addsecure sin overvåkede alarmoverføring, øker vi sikkerheten i heismarkedet og for heispassasjerer.

Dag Thoresen forteller at tidligere var det de gode gamle kobberlinjene som sørget for kommunikasjonen mellom heis og alarmsentral.

- Nå er det mest vanlige å bruke mobilnettene. Ofte består det i at vi kobler en forbindelse fra alarmenheten i heisen til et dedikert mobilabonnement med antenne oppe i heissjakten, sier Dag Thoresen.

Mange av oss har opplevd at mobilen ikke fungerer inne i heiser. men det betyr altså ikke at ikke kommunikasjonen fra alarmsystemet ikke frungerer på grunn av antenner utenfor heisrommet.

Addsecures løsning er basert på tre ulike former for mobilkommunikasjon.  Signalkontrollen i heisen skjer via GPRS og taleoppkobling via 3G eller 2G. I tillegg brukes SMS som går på egne frekvenser som backup. Og vil man øke sikkerheten enda et hakk kan dette suppleres med IP-kommunikasjon via fiber eller kobber. Bankene bruker mye fastlinjer i frykt for bevisst eller ubevisste forstyrrelser eller blokkering av mobilnettet.

Alarmenhet og kommunikasjonsenhet skal ha batteribackup. Med de gamle kobberlinjene kunne 42 volts nødvendig strøm hentes fra telelinjen. Det er ikke mulig i mobilnett eller fibernett. Og strømbrudd er ofte årsak til heisstans.

- Likevel er nå spesielt i Skandinavia mobilkommunikasjonen så god med 99,94 prosent oppetid at samlet er sikkerheten blitt bedre, sier Lasse Gustafsen i Safeline og Dag Thoresen i Addsecure.

Det er lovpålagt å sjekke at alarmsentral og kommunikasjon i heisene fungerer. men det behøver ikke å skje oftere enn hvert tredje døgn. For at folk ikke skal bli sittende fast lenge er det derfor påkrevd at alarmkommunikasjonen sjekkes veldig ofte og at kommunikasjonen fungerer om uhellet er ute.

De to selskapene som nå skal samarbeide har totalt 220 ansatte. For Addsecure er en av fordelene at de via Safeline når bedre ut til de europeiske markedet utenfor Norden. Addsecure arbeider med kommunikasjonsløsninger for mange typer alarmsystemer mens Safeline er spesialisert på heiser.

Telekom