FJERNSTYRT: Nokias nye mobilceller F-Cell trenger verken kabler eller mennesker for å utplasseres. (Foto: Nokia Bell Labs)

FJERNSTYRT: Nokias nye mobilceller F-Cell trenger verken kabler eller mennesker for å utplasseres. (Foto: Nokia Bell Labs)

Fullstendig trådløse småceller

Nokia med små, helt autonome mobilnett-celler som lar seg installere med en drone.

Når vi i framtiden kobler oss opp mot et 5G mobilnettverk, er sannsynligheten stor for at det skjer i en liten celle, med basestasjonen rett i nærheten. Å installere så mange basestasjoner overalt, kan være en stor utfordring for operatørene, så nå har Nokia Bell Labs vist fram en løsning med droner og solcellekraft.

Uavhengig celle

Nokias F-Cell er en eksperimentell LTE-basert småcelle som ikke trenger noen kabler, verken for nettverk eller elektrisitet. Strømmen produserer cellen selv ved hjelp av solcellepaneler, og kommunikasjonen bakover mot stamnettet skjer over høyhastighets trådløse forbindelser.

Det er ikke engang nødvendig å ta seg opp til lokasjonen for cellen, Nokia demonstrerte nylig installasjon av en F-Cell på taket av sine fasiliteter i Sunnyvale i California ved hjelp av en drone.

Massiv MIMO

I Nokia-demonstrasjonen plasserte dronen F-Cellen på taket, og overlot til basestasjonen å skru seg på, konfigurere seg selv og automatisk koble seg til nettverket oppstrøms.

Nettverket er basert på et 64-antenners radiosystem som bruker massiv MIMO (Multiple In – Multiple Out) teknologi. Dette gir åtte radiostråler som F-Cellene kobler seg på, mot en felles aksessnode.

Hver celle har nå en gjennomstrømmingsytelse på omlag 1 Gbit/s. Med videreutvikling og bruk av høyere frekvenser, mener Nokia at dette tallet skal kunne økes til flere titalls gigbits per sekund.

Små celler

Dette vil naturligvis ikke dukke opp med det aller første, men når 5G mobilnett skal bygges om noen år, vil disse nettverkene kreve langt tettere basestasjoner enn det som er tilfellet i dag.

Våre kolleger i Networkworld.com har fått opplyst fra mobiloperatøren AT&T at dagens mobilnett har basestasjoner med i gjennomsnitt to kilometers avstand mellom stasjonene. Med de langt høyere frekvensene som skal brukes i morgendagens nettverk, vil cellene bli mye mindre, slik at basestasjonene kommer å måtte stå så tett som 250 meter.

Det betyr store utfordringer for utbyggerne, og det er dette Nokia prøver å adressere med F-Cell.

Telekom