Gambler høyt om 800-frekvenser

Gambler høyt om 800-frekvenser

De tre store mobiloperatørene har bygd mobilnett i 800 MHz-frekvensen. Men de vet ennå ikke om de får frekvensressurser.

SVALBARD: - Det er bare å slå på så mangedobler vi 4G-dekningen med 800 MHz i drift, sier dekningssjef Tommy Johansen i Netcom og viser fram bilder av sin 4G-dekning med og uten 800 påslått.

Det er enorme forskjeller spesielt på østlandet og sørlandet mellom de øyene de har i dag og den brede dekningen de får med 800-frekvensen.

Myndighetenes sendrektighet hindrer med andre ord operatørene å gi sluttkundene skikkelig 4G-dekning. Nettet er der, men det kan ikke brukes.

- Hvor raskt kan du være i drift på 800 etter en auksjon?

- Dagen etter.

Ikke nok til alle

I paneldebatten etter Johansens innlegg på konferansen Telecom World innrømmet alle tre operatørene at det er et element av gambling i deres 800-utbygging.

Ingen av dem har nemlig frekvensene og det er «dark horse» i dette spillet og det er den kapitalsterke eieren av ICE, Access Industries; som offentlig har sagt at de er interessert i 800-frekvenser.

- For oss er det avgjørende å få tilstrekkelige frekvensressurser. Vi bør ha 2x10 MHs både i 800- 0g 900-båndet. For å tilfredsstille myndighetenes krav om antall basestasjoner bygger vi nå utenfor byene en god del stasjoner som vi ikke kan sette i drift før vi får økte frekvensressurser, sier CTIO Geir Løvnes i Tele2/Network Norway.

Også Telenor og Bjørn Amundsen bygger for 800-båndet. Årsaken til at Tele2 ikke setter i drift en del stasjoner er at det er kun med 800 MHz de gir sammenhengende dekning. Bånd med kortere rekkevidde duger ikke alle steder.

Dillema

Med andre ord: Her bygger operatørene så det er en fryd, uten at sluttkundene får nytte av det. Riktignok var det i 2010 og 2011 de bygde mest. Ingen trodde det skulle gå tre år å beslutte rammenbetingelser for auksjonen.

Selvsagt er faren for at de tre store ikke skal få noe som helst svært liten. Men det er likevel et faktum at de bygger 800-stasjoner så det suser uten å vite hva de får av frekvenser. Dette er i et nøtteskall operatørenes dilemma som er oppstått på grunn av myndighetenes sendrektighet.

Hvor mye de har brukt på utbyggingen av 800-stasjoner ville ingen ut med, men tatt i betraktning av at alle investerer flere hundre millioner – og kanskje Telenor milliardbeløp i år – er det utvilsomt svært høye beløp som er investert i påvente av auksjonen.

Rammer til våren

- Jeg kan dessverre ikke gi dere myndighetenes rammebetingelser nå, men de kommer i løpet av våren, sa fagdirektør Jarl K. Fjerdingby i Samferdselsdepartementet på konferansen. Han gjorde det også temmelig klart at 900 MHz-båndet kommer til avgjørelse samtidig ettersom disse konsesjonene snart utløper ved ekommende årsskifte.

Etter det Telecom Revy erfarer er det politisk dragkamp i regjeringen om spørsmålet. Sannsynligvis er Senterpartiet i en nøkkelrolle. Som kjent er det to hensyn som skal ivaretas: Mobilkonkurranse og distriktsdekning. Og hva som skal til for å få best mulig dekning er det stor uenighet om blant operatørene.