Ignis selger til Sintef og Asia

Ignis selger til Sintef og Asia

Ignis har tegnet en fiberavtale i Singapore, og selger ut en del av virksomheten til Sintef.

Ignis' asiatiske datter, Fi-ra Photonics, har fått en treårskontrakt for å levere en FTTH-løsning (fiber-to-the-home) i Singapore, skriver selskapet i en børsmelding.

Kontrakten går over tre år og har en verdi på tre millioner dollar (rundt 16 millioner kroner) for den første halvparten av kontrakttiden. Ignis skal levere komponentene i løpet av de første 18 månedene, og verdien kan utvides i løpet av andre delen av kontraktsavtalen.

Den ikke navngitte aktøren i Asia starter FTTH-programmet i år og skal fiberkable opp 1,2 millioner husholdninger. Ignis leverer FTTH-komponentene til en asiatisk kabelselskap.

For Fi-ra Photonics er dette den største avtalen i Asia utenfor hjemmemarkedet Sør-Korea. Norske Ignis, som eier 50,1 prosent i Fi-ra Photonics, forventer gjennom avtalen å forsterke sin posisjon på det asiatiske markedet.

Selger aksjer

Samtidig er det klart at Ignis selger åtte millioner av selskapets 25 millioner aksjer i poLight AS (tidligere Ignis Display AS) for 4 millioner kroner, til Sintef Venture III AS, et investeringsselskap tilknyttet Sintef.

Sintef Venture III får med dette en eierandel på 22,9 prosent og blir nest største aksjonær i selskapet. Ignis ASA reduserer sin eierandel fra 71,4 prosent til 48,6 prosent. Virksomheten er ikke definert som kjernevirksomhet for Ignis, og reduksjonen i eierandel er således i tråd med selskapets strategi.

Aage Thunem, konserndirektør i Sintef IKT vil bli foreslått innvalgt i selskapets styre, og selskapet vil arbeide videre for å finne en sterk finansiell og industriell partner som kan bidra til ytterligere videreutvikling av teknologien.

- Vi ser et meget spennende utviklingspotensial for poLight sin teknologi. Kombinert med den teknologi, kompetanse og det internasjonale nettverket Sintef sitter på, så har vi tro på at vi skal få realisert dette potensialet. Markedsmulighetene vil være mange og store etter hvert som vi får omdannet teknologien til kommersielle høykvalitets produkter, sier Anders Lian administrerende direktør i Sintef Venture III i en børsmelding.

Telekom