- Intet marked for mørk fiber

LITE MØRK FIBER: Martin Lippert i Broadnet forklarer hvorfor det er lite mørk fiber på markedet i Norge.

- Intet marked for mørk fiber

Broadnet sier de ikke hindrer etablering av store datasentre i Norge, men må forholde seg til et marked som i realiteten betyr salg av bølgelengde.

- Jeg er ikke spesielt begeistret når Computerworld skriver at Broadnet og Telenor og Broadnet hindrer datasentre i Norge fordi vi ikke har fokus på salg av mørk fiber. Det er 128 bredbåndsoperatører i Norge. Det er fritt fram for alle til å selge mørk fiber. Det er særdeles gode grunner til at nesten ingen gjør det, sier adm. direktør i Broadnet Martin Lippert.

Det var salgsdirektør Petter Tømmeraas i Green Mountain som i Telecom Revy i går sterkt kritiserte Telenor og Broadnet for ikke å selge mørk fiber.

Dagens situasjon

- Det er et vesentlig forhold som mange av aktørene som maser på mørk fiber faktisk overser eller tydeligvis ikke kjenner til, sier Lippert.  

- Nesten all fiber på de lange strekkene i Norge er bygget for relativt lang tid tilbake. Det være seg langs jernbane, høyspent eller langs vei. Disse ble da etablert med relativt små kapasiteter som for eksempel 6, 12 eller 24 fiberpar. De fleste av disse parene er pr i dag i bruk av de operatører som disponerer kablene. Over tid har det blitt skjøtet inn større kabler på flere delstrekk, men det er ingen som har bygget helt nye, store motorveier på de lange strekkene.  Konsekvensen av dette er at hverken Broadnet eller andre har en stor samlet, kabel med masse ledige fiberpar på de lange distansene mellom byene i Norge.

Mørk fiber ineffektivt

- Kjernen i saken blir da at mørk fiber er en særdeles ineffektiv og ulønnsom måte å drifte et stort bredbåndsnett på i Norge. For det første oppstår det mye flaskehalser som krever nye store investeringer, for det andre utnytter mørk fiber kapasiteten på eksisterende nett dårlig og sist men ikke minst er etterspørselen liten og betalingsviljen lav. Etableringen av lange fiberstrekk er meget kostbare. Vi kan jo minne om at Stamfiber, som er en ny kabel mellom Narvik og Trondheim kostet ca 220 millioner å bygge. Det er viktig i denne sammenheng også å minne om at vi har et av de dyreste gravregimene i verden kombinert med at dette landet består av meget lange distanser kombinert med et spinkelt markedsgrunnlag i form av få innbyggere. I et slikt regimer er salg av bølgelengde den eneste holdbare forretningsmodellen på kapasitet på lange strekk, sier Lippert.

Høna og egget

- Men da blir jo konsekvensen at Norge ikke vil tiltrekke seg store internasjonale datasentre slik Sverige, Finland og Danmark har gjort?

- Et slikt stort internasjonalt datasenter koster milliardbeløp. I den sammenheng blir de eventuelt påkrevde fiberinvesteringene småpenger som leietakeren selv enkelt kan løse. Ett eksempel: Amazon bygger egen sjøkabel fra USA til kontinentet fordi de har trafikk å fylle den med. Verken Broadnet eller noen annen norsk operatør kan investere i lange fiberstrekk i Norge uten å ha nok kunder eller trafikk å fylle dem med. Derfor er vår hovedfokus å selge bølgelengde som er det som er tilpasset det markedet som finnes der i dag, sier Lippert.

- Dersom noen av datasenteraktørene her i Norge mener at det er mulig å drive god forretning på å bygge og leie ut langdistansefiber står det jo alle fritt å starte opp med en slik forretning, sier Lippert.

Les om:

Telekom