Kan tape milliarder på roamingregler

Kan tape milliarder på roamingregler

Nye EU-regler gir kundejubel, men regningen for operatørene kan bli stor.

Dersom europeisk roaming (gjesting) fjernes helt fra desember 2015 vil norske mobiloperatører oppleve et inntektsbortfall henimot en milliard kroner

I 2012 var inntektene fra nordmenns gjesting i andre nett 2 milliarder kroner. I 1. halvår 2013 900 millioner kroner, hvilket indikerer ca. 1,8 milliarder kroner på årsbasis.

Legger vi så på inntektene til norske operatørers fra utlendingers bruk i Norge på ca. 150 millioner kroner i fjor, var norske mobiloperatørers inntekter fra roaming eller gjesting på nær 2 milliarder kroner.

Informasjonssjef Anders Krokan opplyser at av Telenors roamingsomsetning utgjør EU omlag 50 prosent. Basert på 2013-tallene betyr det at norske operatører mister brutto 800-1000 millioner kroner. Etter markedsandelene er omlag halvparten på Telenor.

- Jeg antar som naturlig at operatørene vil komme opp med nye kreative produkter for å kompensere for et eventuelt roamingbortfall, sier PT-sjef Torstein Olsen.

Tjener 30 milliarder

Professor Knud Erik Skouby fra Aalborg ved Universitets Center for Teleinfrastruktur i Ballerup har beregnet at europeiske mobiloperatører skuffer inn 30 milliarder danske kroner på det han kaller «over charge» av utenlandsopphold i EU.

Som kjent har EU Parlamentet at roaming skal vekk i desember 2015 i alle 28 medlemsland. Fortsatt skal et nytt parlamentet pluss de 28 landene godkjenne Neelie Kroes forslag før det gjennomføres.

Det er de søreuropeiske operatørene med stort islett av feriegjester fra andre europeiske land som nok vil merke bortfallet av roaming hardest.

Databruk internasjonalt vil eksplodere

I første halvår 2013 utgjorde datatrafikken fra nordmenn i utlandet bortimot 68 millioner megabyte. Noe som indikerer minst 150 millioner MB i 2013. Veksten er sterkt allerede og når den mest begrensende faktoren – høy roamingpris – forsvinner vil vi trolig oppleve en eksplosiv trafikkvekst på databruk internasjonalt.

Da vil trolig eneste begrensende faktor være størrelsen på nasjonal datapakke. Økt brukt ute vil påvirke og øke kundenes behov for større generelle datapakker noe som kan kompensere for noe av inntektsbortfallet operatørene har i dag. 4G roaming som er på full fart inn, vil ytterligere stimulere databruk i utlandet. I dag er det uhyre kostbart å bruke video på norsk abonnement i utlandet. Det vil trolig endre seg radikalt ved ens prisehttp://www.idg.no/computerworld/article273529.ecer hjemme og i EU.

Noe av inntektsbortfallet vil derfor operatørene kunne ta igjen ved kundens kjøp av større nasjonale datapakker.

Les om: