Foto: iStock

KREVER SKATT: Norske skattemyndigheter krever skatt fra Nextgentels operasjoner i Sveits. Foto: iStock

Skattekrav i millionklassen

Skatt Øst krever over 50 millioner blanke kroner i skatt fra Nextgentel for inntekter fra sveitsisk virksomhet i perioden 2009-2015.

Det går fram av en melding fra Nextgentel der det går fram at Skatt Øst krever norsk selskapsskatt for hele dividenden selskapet har mottatt fra sin sveitsiske virksomhet. Selskapsskatten var i perioden stort sett 27 prosent.

Årsaken til at Skatt Øst krever dette beløpet fra selskapet er at myndighetene anser Sveits som et lavskatteland. Det går ikke fram av børsmeldingen nøyaktig hvor stort skattekravet er, men beløpet skal være over 50 millioner kroner.

Nextgentel opplyser derimot at de har betalt 21,3 millioner kroner i skatt i Sveits av dette beløpet, og at det utgjør 2/3 av den relevante norske skatten. Selskapet mener derfor at det ikke skal betales norsk skatt etter den såkalte "fritaksmetoden".

Vinner skattemyndighetene fram, er det snakk om en betydelig belastning for selskapet som i 2015 hadde et resultat på 126 millioner kroner og betalte 31 millioner i skatt for nevnte år.

Virksomheten i Sveits var IP-telefoni under Telio-merkevaren.

Telekom