VOKSER: Anne Berit Rørlien i Viken Fiber opplevde at alle piler pekte oppover i fjor. (Pressefoto)

VOKSER: Anne Berit Rørlien i Viken Fiber opplevde at alle piler pekte oppover i fjor. (Pressefoto)

Viken Fiber er den nye milliardbedriften

Viken Fiber har passert milliarden i omsetning og er den sjuende milliardbedriften i norsk telebransje. Selskapet kombinerte kraftig vekst og resultatforbedring.

Foran seg på lista har de Telenor, Telia, TDC/Get, Altibox, Broadnet og Nextgentel. Og med volum kommer god lønnsomhet.  Med en EBITDA-margin på 34,7 prosent er det heller ikke mye å si på driftslønnsomheten i en kraftig vekstfase.

Ved årsskiftet hadde Viken Fiber 116.426 privatkunder og 1.916 bedriftskunder. De hadde en total vekst fra året før på 13.059 nye oppkoplede kunder.

Som enkeltselskap er det nå et åpent spørsmål om det er Telenor eller Viken som er største fiberoperatør i Norge.

Fortsatt høye vekstmål

- Vi har som før et mål på 15.000 i vekst også i år og vi ligger bra an til å nå det målet, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien.

Viken Fiber operer over store deler av det sentrale Østlandet – Grenland, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold. Lyse Fiberinvest eier 71 prosent av selskapet og Energiselskapet Buskerud 29 prosent. Målt på EBITDA er Viken det nest mest lønnsomme selskapet i Lyses teleimperium. Lyse Fiber har en EBITDA på 35,4 prosent. Regnskapet til Viken Fiber er fortsatt preget av store avskrivinger, høy gjeldsgrad og store finanskostnader.

- Det er fortsatt et meget stort vekstpotensial på Østlandet i flere år framover. Vi er et rent fiberselskap og kundene prioriterer fiber, sterke tjenester og god kundeservice, sier Rørlien.

- Men spesielt distriktsvennlig er dere ikke. Dere bygger vel nesten bare i tettbebygde strøk?

- Vi må som alle andre kommersielle aktører prioritere de områdene der det bor flest og er billigst å bygge. Men vi er da på bygdene også. Vi bygger om lag ti prosent av årets nye kundene i såkalte bygdefiberprosjekter, sier Rørlien.

Telekom