BEKYMRET: Administrerende direktør i Telia Norge, Abraham Foss, er bekymret for utviklingen på privatmarkedet. (Foto: Telia)

BEKYMRET: Administrerende direktør i Telia Norge, Abraham Foss, er bekymret for utviklingen på privatmarkedet. (Foto: Telia)

Telia Norge med god vekst

Telia la i dag frem sine tall for Q1 2018. Det viser at selskapet er i god vekst, men sliter fremdeles litt med privatabonnentene.

– Vi har hatt en bra inngangsfart på 2018, et kvartal som har vært preget av mye kundeflytting og en fortsatt økning i databruken hos våre kunder. Vi har avsluttet migreringen av Phonero-kundene over til Telia-nettet, flyttet NextGenTel-kundene til Telia og planlagt for overføring av Chess-kunder til Telia, sier adm.dir. Abraham Foss i Telia Norge.

I kommentarene til Q1 tallene sier Telia Norge også at selskapet gjør det bra i bedriftsmarkedet. Det er en svak bedring blant mobilkundene i privatmarkedet men det er i bedriftsmarkedet at selskapet gjør det best.  Veksten blant mobilabonnentene er svak men en liten vekst sammenliknet med samme kvartal 2017. Man ser en nedgang i pre-paid markedet noe som i og for seg er positivt så lenge man klarer å konvertere kundene til normale abonnementer.

Phonero-oppkjøpet bidrar positivt

De økonomiske resultatene for første kvartal 2018 viser en sterk vekst i både mobilinntektene (12%) og EBITDA (19,5%) sammenlignet med første kvartal 2017.

– Vi har en veldig positiv utvikling på både topp- og bunnlinjen, i stor grad drevet av Phonero-oppkjøpet som ble realisert i slutten av første kvartal 2017. Organisk ser vi bedrede resultater drevet av økt mobildatabruk, økte grossistinntekter samt god fart i effektiviseringsprogrammet vårt. Vi har fullført migreringen av Phonero-kunder med churn som forventet, og vi kan bekrefte synergier på 400 millioner kroner på årsbasis. Vi har ambisiøse mål for bedriftsmarkedet i år, og samtidig ser vi noen tendenser til en bedret kundeutvikling i privatmarkedet selv om vi ikke er der vi ønsker å være. Vi vet at konkurransen blir stadig tøffere, men vi kan love at vi skal bite hardt fra oss også fremover, sier Foss.

Flere partnerskap og IoT

Telia har i første kvartal inngått flere nye partnerskap som baner vei for tingenes internett og en utbygging av ny infrastruktur basert på teknologiene Narrowband-IoT og LTE-M, som selskapet var først med å lansere i Norden. I januar ble det inngått partnerskap med Tampnet, og i april gikk Telia og Effera sammen for å effektivisere og digitalisere anleggs- og entreprenørbransjen.

– Vi er overbevist om at partnerskapsmodeller er det som vil dra Norge fremover i dagens digitale tidsalder. Vi skal sammen med partnere legge til rette for effektivisering og økt verdiskaping på tvers av industrier og bransjer. Våre partnere har dybdekunnskap om ulike bransjer, vi har teknologien og sammen jobber vi frem prosessene. Det er en god match. Jeg er sikker på at vi bare har sett starten på denne type samarbeidskonstellasjoner, og kan love flere partnerskap fremover, sier Foss.