- Linux ikke relevant

- Linux ikke relevant

IT-SJEFEN: Ifølge it-direktør Anne M. Grobstok har grønn it det siste året kommet høyt på agendaen hos Terra-Gruppen.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- For oss er det viktigste å sikre gode og stabile banksystemer for alle banker i Terra-gruppen. Måten det skjer på er gjennom bedre leverandørstyring. Vi holder også på å utvide it-avdelingen. Vi trenger flere folk og riktig kompetanse. For en bank er gode it-systemer viktig.

-Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

-Jeg må nesten svare Microsoft. Vi har 80 sparebanker i Terra-gruppen. Veldig mye er basert på innkjøp og oursourcing av standardiserte løsninger, og da gir det seg selv at de er basert på Microsoft. Hver bank har sin egen it-leder, men ansvaret ligger sentralt hos oss. Linux er for oss ikke relevant i denne sammenhengen.

- Outsourcing, en plage eller saliggjørende?

-Outsourcing er en valgt strategi i Terra. Vi er i stor grad en innkjøpsorganisasjon, som forhandler og følger opp leverandørene. Jeg tror det er saliggjørende med outsourcing dersom du evner de kravene som stilles til egen leverandørstyringen. Du må sørge for at du holder kontroll.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Til å sikre gode arbeidsprosesser og å sikre resultater. Jeg bruker mye tid til møter med leverandørene og med organisasjonen internt. Det er mye koordinering, informasjon og relasjonsbygning.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Forvaltning av tjenester og funksjonalitet. Og så jobber vi med et nytt Terra.no og nye hjemmesider til bankene.

- Snakker dere om grønn it?

- Ja, det gjør vi faktisk. Absolutt, vi har satt det på agendaen. Det er veldig interessant, og passer på flere nivåer. Det passer også godt med Terras verdier, som er basert på et generelt samfunnsansvar. Men det kan uten tvil også spare penger.

- Hvordan blir it brukt strategisk hos dere?

- For oss er it strategisk i salg. I Terra-gruppen er it også et et sammenbindende element. Vi har sentralisert it og driver både forretningsutvikling og utviking av nye tjenester sentralt. It blir veldig samlende for hele alliansen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Tori Fredriksen i SG Finans, som egentlig skulle svare denne uken, kan godt prøve seg neste gang.

Les om:

Ukens It-sjef