Prøver å forstå web 2.0

Prøver å forstå web 2.0

IT-SJEFEN: Petter Spence, it-sjefen ved Universitet i Stavanger, prøver å forstå den nye generasjonen som er vokst opp med web 2.0.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er en lang rekke med ting vi holder på med, jeg vil ikke si at en av dem er viktigst. Vi har mye fokus på identitetsforvaltning. Vi ser klart at it brukes mer i både undervisningen og forskning, og i webbaserte systemer for dialog mellom faglærerne og studenter (såkalte learning management systemer red. anm). Samtidig prøver vi å forstå den nye generasjonen, som er vokst opp med web 2.0. Disse nye nettbaserte metodene er viktig for et universitet - egentlig for alle organisasjoner. Det handler ikke bare om teknologi, men om personvern og håndtering av opplysninger og informasjon.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg foretrekker det som er mest hensiktmessig i forhold til de tjenestene vi skal levere. Jeg har ingen en preferanse, vi ser på kostnadsbildet. Per i dag er det ikke mye Linux, men det finnes noen fagmiljøer som bruker det. Vi er midt i en diskusjon internt om vi skal satse på et mer rendyrket Microsoft-miljø, eller mer Linux, men har ikke kommet til en konklusjon.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Det går ikke an å svare ja eller nei. Jeg har selv jobbet met outsourcing i mange år, det må være hensiktmessig. Det er alltid potensielt vanskelig for de som jobber med det. Vi har bare outsourcet de sentrale systemene som lønn, personal, saksarkiv. Her konsentrerer vi oss på drift av lokale infrastruktur og brukerstøtte.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Jeg sier at jeg driver med "innenriks" og "utenriks"-politikk. Det første er internt i avdelingen, ressursbruk, avgjørelser og daglig drift. Den andre delen gjelder dialogen med ledelsen og fagmiljøene. Det er alltid et ønske å ha mer tid til strategisk tenkning.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

-I år bruker vi mest penger på folk, altså lønnsbudsjettet og på drift. Vi er et relativt nytt universitet og har satset de siste årene på de ulike fagmiljøene. I år er det lite til overs for investeringer.

- Hvordan blir it strategisk brukt hos dere?

- Kjernevirksomhet til et universitet er forskning, undervisning og videreformidling. Nå snakker stadig flere om innovasjon og nyskapning. Forskning er vel noe fagmiljøene styrer selv og undervisning ser alle på. Fra vår side prøver vi å strømlinjeforme administrative it-prosesser som ligger til bunns i hele organisasjonen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg sender stafettpinnen videre til Geir Olav Håland, it-sjef i Sandnes Sparebank.

Les om:

Ukens It-sjef