Samler forsikring under ett

Samler forsikring under ett

IT-SJEFEN: Gjensidige Forsikring har utvidet i Skandinavia og til Baltikum, og det ligger store gevinster i å samkjøre it-systemene.

Per Kåre Olsen har ansvaret for området IKT konsern, strategi og rådgivning. Med Gjensidige Forsikrings ekspansjon til nye områder har han nok å gjøre for å samle forsikringssystemene.

- Hva er dine viktigste utfordringer i jobben akkurat nå?

- Det er å dra synergieffekter ut av Gjensidiges nordiske ekspansjon. Vi vokser og har etablert selskaper i Baltikum, Sverige og Danmark. Det er først og fremst kjernesystemsiden, forsikringssystemer, kontorstøtte og samhandlingssystemer, som vi samler. I tillegg jobber vi med en utbytteløsning. Gjensidige betaler utbytte til alle kundene, og derfor skal vi ha på plass en løsning der kunden selv kan legge inn kontonummer på nett.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg foretrekker Microsoft, på grunn av utbredelsen og driftssikkerhet, og så er det greie løsninger. Vi har et sammensatt driftsmiljø, litt Linux, men kjernesystemene kjører på stormaskin.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Vi har outsourcet så mye vi kan, primært til Ergogroup, men også noen andre. Vi er helt avhengige av gode outsourcingspartnere. Det er for å redusere egen risiko. Vi er først og fremst et forsikringsselskap, og vi mener at det er en del av den operasjonelle virksomheten som andre kan klare bedre enn det vi klarer selv. Det gir oss større handlefrihet.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det er først og fremst rådgivning i forhold til konsolidering og anvendelse av teknologi.

- Hva brukere dere mest penger på i år?

- Det er helt klart driftsbudsjettet, det å sikre god og stabil tilgang til funksjonalitet.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Vi driver en virksomhet som er veldig it-tung, og gode systemer er mye av nøkkelen til å lykkes i markedet. Vi har klart å konsolidere produktporteføljen. Tidligere hadde vi fire forsikringssystemer, nå har vi klart å samle 97 prosent av all forsikringsfunksjonalitet i ett system.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal Tori Fredriksen i SG Finans.

Les om: