Ja, kidsa må kode!

Ja, kidsa må kode!

LEDER: Programmering på skolen kan ta livet av fordommer, skriver Henning Meese.

Skal vi lære "kidsa å kode"?

Det mener Torgeir Waterhouse i Ikt-Norge og Simen Sommerfeldt i Bouvet.

Begge har engasjert seg i debatten om it-kunnskapene som blir formidlet i skolen og ønsker at programmering skal være blant kompetansen elevene skal sitte igjen med etter endt skolegang.

Det er mange gode grunner til å tenke i de baner.

It-bransjen skriker etter utviklere og alle prognoser viser at det er en situasjon som kommer til å vedvare. Samtidig er rekrutteringen til it-studiene lav. Norge utdanner færre kandidater enn vi trenger og selv med tung markedsføring fra bransjen øker ikke tallene. Hvorfor?

Programmering er dessverre belemret med et litt frynsete rykte.

Mange assosierer denne aktiviteten med mørke rom, tykke briller, mye pizza og få venner. Det er selvsagt ikke riktig, men det har vist seg vanskelig å kommunisere dette til ungdom som er i ferd med å velge karrierevei.

I lys av dette virker det logisk at obligatorisk koding i løpet av skolegangen kan ta livet av noen fordommer og kanskje vekke interesse hos dem som føler de har talent for det. Dessuten, det er ikke mange jenter i Norge som velger koding som karrierevei. Det skyldes først og fremst at jenter i enda mindre grad enn guttene blir eksponert for det.

Det er en myte at vi har en oppvoksende generasjon med it-eksperter. Selv om bruk av pc, internett og nettbrett sitter i fingerspissene hos dagens ungdommer, er kunnskapen om hvordan ting fungerer under panseret begrenset. Det er brukereksperter vi fostrer opp, ikke fremtidige utviklere. Det gjelder også når det kommer til de "digitale ferdighetene" det har vært snakk om i skolen de siste årene. Dette handler primært om forbruk av informasjonsteknologi - ikke utvikling av den.

Det er vanskelig å se for seg at programmering skal være en stor del av pensum på barne- og ungdomstrinnet i årene som kommer.

Det er mange andre ferdigheter det er viktig å fokusere på, men at elevene bør få en generell innføring i koding, synes i 2013 selvsagt.

De som vil fordype seg bør få tilbud om dette i valgfagsammenheng.

Les om:

Ukens Leder