Illustrasjon: iStock

RASK UTVIKLING: Det som vil skape debatt i fremover er i mindre grad teknologi i seg selv, men snarere hvordan den skal administreres og forvaltes. Illustrasjon: iStock

Nye tider

UKENS LEDER: Det er vanskelig å se en annen utvikling enn at stadig mer av dataene våre, både privat og på jobb, ender opp på et datasenter i et lavkostland.

It-sektoren har i sin levetid vært kjennetegnet av en voldsom endringshastighet. På grunn av den raske utviklingen har maskinvare har blitt utrangert på få år og den generelle it-infrastrukturen med faste mellomrom blitt snudd på hodet. Med det som bakteppe er det interessant å skue litt inn i krystallkula for fremtiden. Kan vi vente det samme?

Svaret er nok "neppe".  

På et vis er tiden for innovasjon i it-bransjen over. Med fare for å gå på en smell, som ikke er uvanlig når det skal spås i fremtiden, er det god grunn til å tro at vi nå ser konturene av hvordan sektoren vil utvikle seg de neste 20 årene.

På enhet/pc-fronten kommer det neppe noen nye, revolusjonerende formfaktorerer eller konsepter som snur opp ned på hvordan vi aksesserer og behandler data. Og det er vanskelig å se en annen utvikling enn at stadig mer av dataene våre, både privat og på jobb, ender opp på et datasenter i et lavkostland.

Mye av utviklingen vil dermed handle om hvordan vi kan få klemt enda mer data gjennom internett og hvilken verdiskapning vi er i stand til å skape av disse dataene, altså det vi populært kaller Cloud Computing og Big Data.

Markedskonsolideringen vi har sett de siste 20 årene vil trolig også fortsette. Konkurransen sørger for et prispress som favoriserer de som greier å kapre volum. Det gjør det stadig vanskeligere for nye aktører å nå opp. Det er foruroligende, siden verdenssamfunnet ikke har gode metoder for å skattlegge internasjonale og helt enormt store konsern som Google, Apple, Facebook og Microsoft. Dermed blir de en maktfaktor som er unntatt både demokratisk og finansiell kontroll.

Dette er et regulatorisk problem som må løses på internasjonalt nivå. I en tid hvor vi vet at digitaliseringen kommer til å sette press på arbeidsmarkedet, blir det sten til byrden hvis en stor del av verdiskapningen i samfunnet ender opp som gevinst for et (tross alt) fåtall aksjonærer, fremfor å fordeles på samfunnsnivå.  

Det som kommer til å skape debatt i fremover er derfor i mindre grad teknologi i seg selv, men snarere hvordan den skal administreres og forvaltes best mulig. Det bør politikere og samfunnsvitere ta tak i allerede i dag.

Ukens Leder