Samordner kommunikasjonen

Samordner kommunikasjonen

Telenor har lansert første fase av Samordnet Kommunikasjon for kunder og partnere med eget driftsmiljø. Kursen videre er også staket ut.

Unified Communications integrerer tale, data, tekst, video og konferanseløsninger. Telenor kaller sin storsatsing for Samordnet Kommunikasjon, og her dreier det seg om et grensesnitt mellom det offentlige nett og bedriftens Unified Communication-løsning.

- Vi gir nå telefoni/mobilintegrasjon i kundens eksisterende løsning, forteller Telenors Abraham Foss. Løsningen bygger først og fremst på Microsoft Office Communication Server (OCS) og Office Communicator (OC) som brukerens klient.

Med Telenors løsning kan bedriftens ansatte operere med ett telefonnummer for pc-klient, fasttelefon og mobiltelefon. Når man ringer ut fra en av disse enhetene, er det også kun det samme nummeret som vises.

Ved innkommende samtaler kan det ringe på både pc og mobiltelefonen samtidig. Med det selskapet kaller Samordnet Mobilstatus, kan man fra egen pc-klient se om kollegaer er ledige eller opptatte i mobiltelefon.

– Vi integrerer her informasjonen som finnes i vårt mobilnett, sier Foss. Denne statusinformasjonen leveres inn i Unified Communication-klienten.


Telenor tar sin egen medisin og baserer sin egen UC-løsning på integrasjon med Microsoft-produkter.

I tillegg kan Telenor hente ut og vise lokaliseringsinformasjon til mobilbrukeren. Ved hjelp av et kart vises det tydelig hvor brukeren befinner seg, men det påpekes her at det kreves samtykke fra brukeren for å benytte seg av dette.

Videre kan samtaler overføres fra pc til mobiltelefon eller andre telefoner. Man skal kunne kommunisere direkte fra applikasjoner som for eksempel tekstbehandler, og det er mulig med nomadisk bruk.

Steg for steg

Telenor åpnet tidligere i år sitt mobilnett for tredjeparts utviklere, og flere API-er er gjort tilgjengelige. Denne utviklingen foregår i faser, og det samme gjør også Samordnet Kommunikasjon.

Selskapet ønsker å bruke sitt mobilnett for alt det er verdt, og det finnes forholdsvis mye informasjon som kan vise seg å være verdifull.

Samordnet Kommunikasjon skal etter planen leveres i tre faser frem til 2011. Den første fasen er myntet på et utvalg av store bedrifter som allerede har en UC-plattform.

- Dette er et umodent marked hvor vi ønsker å ta en posisjon, sier en ambisiøs Foss.

I første kvartal neste år vil det tilbys en kundespesifikk UC-løsning med drift, kundebetjening på Microsoft OSC og eventuelt Cisco.

Først i 2011 vil vi kunne se at også en standardisert UC-løsning til de små og mellomstore bedriftene være tilgjengelig i markedet.

Målet er også at alle Telenors egne ansatte om kort tid skal benytte seg av Samordnet Kommunikasjon – altså ta sin egen medisin. I dag har selskapet 30 000 OCS-brukere aktivert.

Telenor har Europas største installerte UC-løsning internt og vil også være Europas første telekomaktør som vil bli sertifisert av Microsoft, sier Knut Aasrud i Microsoft.

Det er flere kunder som kjører pilotprosjekter nå, og Telenor har som mål å dra i havn ti avtaler før året er omme.

Unified Communications