Lærer alt om Java på tre år

Lærer alt om Java på tre år

Studenter ved NITH kan bytte til .Net når de er ferdig utdannet.

Fra første semester på NITH får studentene innføring i objektorientert programmering og utvikling av algoritmer.

- Programmering er en av de sju linjene vi har på NITH. Alle studenter følger det samme løpet det første året, og kan etter dette ta fordypning på 2.- og 3.-året, sier Tor-Morten Grønli, førstelektor og ansvarlig for studieprogrammet Programmering.

Programmering står ved siden av linjer som spillprogrammering, spilldesign, 3D-grafikk, interaktivt design og digital markedsføring. Det er mellom 25 og 30 studenter som hvert år velger å spesialisere seg innen programmering. På nettsidene sine skriver høyskolen at "gjennom studiet utdannes du til å konstruere arkitekturer fra bunnen, designe systemer og utvikle attraktive applikasjoner - alt gjennom en dyp opplæring i programmeringsspråket Java".

- Det er en god og bred linje. Den har grunnleggende it med mye programmering, databaser, prosjektarbeid, datateknikk og operativsystemer. Det skaper en bred kunnskap, et generelt dannelsesfundament innen it, forteller Grønli.

Dekker grunnleggende Java

Programmeringsspråket Java er grunnpilaren i programmet gjennom hele studietiden. Hvert semester består 10 av 30 studiepoeng av Java, altså en tredjedel av hele studiet.

- Java er gjennomgående, man får en dyp innføring, sier Grønli.

Det dekker ifølge førstelektoren alle nivåer fra grunnleggende Java og objektorientering, til programmering på desktop, distribuerte systemer og design av arkitekturen til systemer.

- Vi går veldig langt i spesialiseringen, og dekker alle deler av Java som Oracle har.

Ved siden av dette lærer man å jobbe i prosjekter, xml, operativsystemer og Ruby on rails, som er et rammeverk for å lage dynamiske web-applikasjoner.

- Studenter må lære å jobbe med dynamiske skriptspråk. Vi følger med på nye trender og ny arkitektur, sier Grønli.

Lærer å teste

I løpet av det andre året lærer studentene blant annet å bruke unntakshåndtering på en fornuftig måte, lage trådbaserte applikasjoner, gjøre seg kjent med ulike typer datastrukturer og bruke ulike typer Collections og Maps med tilhørende algoritmer. I tillegg lærer de å lage klient/tjener-applikasjoner, sette opp en Apache Tomcat-server og utplassere web-applikasjoner på denne og lage programmer som kommuniserer med databaser. De lærer også å teste programmer ved bruk av ulike testverktøy.

- Ja, det meste går på Java. Av dette får vi gode programmerere og gode arkitekter. Jeg mener det er viktig å ha dypdekompetanse. Etter det kan man godt skifte til .Net eller Ruby eller andre programmeringsspråk. Har man lært et språk helt ned til bunns, kan man bytte dialekt etterpå.

Signerer ved juletider

Uansett er Java-programmerere veldig ettertraktet. Ferdig som programmerere er det et bredt spekter av arbeidsoppgaver man kan ta fatt på, som konsulent, som utvikler, som selvstendig næringsdrivende eller som del av en it-avdeling i privat eller offentlig sektor. Flere får jobb før studiene er ferdig.

- De flinkeste programmeringsstudentene blir signert ved juletider. Et halvt år før de er ferdig utdannet.

Programmering på NITH satser også på mye på mobil utvikling basert på Android. Kunnskap om mobil utvikling er med på å aktualisere utdanningen til studentene og vil fremover bli en naturlig del av en systemutviklingsleveranse, mener Grønli.

I tillegg er metodologi viktig, og i det andre året er det mye fokus på smidige metoder, blant annet gjennom praktisk bruk av Scrum.

Men det er ikke bare teknologi det dreier seg om, selv om man er programmerer.

- Det er viktig å skape et kreativt rom, å tenke løsninger. Den menneskelige biten, det å forstå problemet, er utrolig sentralt. Det er viktig å kunne kommunisere med kunder, å forstå behovet og kunne lage tekniske løsninger ut fra det, sier Grønli.

Utvikling Og Metode